Lees pagina voor

Vergunning lozen op riolering

Wilt u bedrijfsafvalwater lozen? U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

Kosten voor bedrijfsafvalwater lozen

De kosten van een vergunning voor het lozen op de riolering vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over bedrijfsafvalwater lozen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via (0344) 579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.