Lees pagina voor

Vergunning slopen van een pand of woning

Wilt u een pand, woning of gedeelte ervan slopen? Het kan zijn dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen en meldingen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

Controleer of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). U kunt de melding of vergunningsaanvraag in dit loket onder 'aanvragen' (Deze link gaat naar een externe website) meteen zelf regelen.

Laat uw idee beoordelen

Wilt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf op onderdelen laten beoordelen? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen. De ODR denkt dan mee over uw plan en beoordeelt namens de gemeente of uw plan kans van slagen heeft. Wilt u een vooroverleg aanvragen. Vink bij uw vergunningaanvraag 'conceptverzoek indienen' aan. De ODR neemt dit dan in behandeling. Lees meer over het aanvragen van een vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

Asbest verwijderen

Wilt u ook asbest verwijderen. Kijk dan bij asbest verwijderen wat u moet doen.

Monument of beschermd dorpsgezicht?

Dan heeft u een omgevingsvergunning voor slopen nodig. Kijk in onze monumentenlijst.

Voorwaarden voor een vergunning

U heeft een vergunning nodig wanneer:

Een omgevingsvergunning voor slopen aanvragen kan via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). 

Kosten aanvraag vergunning

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Procedure melding

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint.

Meesturen

Bij de sloopmelding voegt u onder andere toe:

Kosten melding

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Vragen over slopen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl.