Lees pagina voor

Vergunning uitrit aanleggen of veranderen

Als u een uitrit van uw perceel naar de openbare weg wilt maken of veranderen, moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

Uitweg

De aanvraag toetsen wij aan een aantal voorwaarden uit de algemene plaatselijke verordening (APV) :

In deze tabel vindt u de toegestane breedtes voor een uitweg/inrit:
Inrit voor Maximale breedte
Bedrijven 6 meter
Woning met 1 auto op eigen terrein 4 meter
Woning met 2 of meer voertuigen op eigen terrein 5,5 meter
gecombineerde woninginritten met 1 voertuig per woning op eigen terrein 6 meter
Gecombineerde woninginritten met 2 voertuigen per woning op eigen terrein 12 meter

Kosten om een uitrit aan teleggen of te veranderen

De kosten van een vergunning voor een uitrit vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over een uitrit?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via (0344) 579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.