Lees pagina voor

Vergunning voor bedrijf aan huis

Wilt u een bedrijf aan huis beginnen? Dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kunt u zelf regelen in het omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Gebruik in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor de activiteit ‘Afwijken van regels in het omgevingsplan’. 

Eerst laten beoordelen

Wilt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf op onderdelen laten beoordelen? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen. De ODR denkt dan mee over uw plan en beoordeelt namens de gemeente of uw plan kans van slagen heeft. Wilt u een vooroverleg aanvragen? Vink bij uw vergunningaanvraag (Deze link gaat naar een externe website) 'conceptverzoek indienen' aan. De ODR neemt uw verzoek dan in behandeling. Lees meer over het aanvragen van een vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website) door een conceptverzoek in te dienen.

De kosten voor een vooroverleg zijn € 510,00.

Kosten voor het starten van een bedrijf aan huis

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Vragen over een bedrijf aan huis starten?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.
De ODR is te bereiken via (0344) 579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.