Lees pagina voor

Bedrijventerreinen

De Wildeman te Zaltbommel

De Wildeman is het bedrijventerrein in Zaltbommel dat sinds 2007 in ontwikkeling is. Na de 1e en 2e fase wordt in 2021 de 3e fase in procedure gebracht. Dit duurzaam, veilig en centraal gelegen bedrijventerrein ligt vlak aan de A2. De Wildeman is bedoeld voor lokale en regionale bedrijven.

Meer informatie vindt u op de website van Bedrijventerrein de Wildeman (Deze link gaat naar een externe website). De bestemmingsplannen ‘Zaltbommel, De Wildeman’ en ‘Zaltbommel, De Wildeman II’ vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

De Ooijk te Zaltbommel

Dit bedrijventerrein is gesitueerd achter het NS-station (oostzijde) in Zaltbommel. Het bedrijventerrein is in 2012 volledig gerevitaliseerd. Het bestemmingsplan ‘Zaltbommel, Bedrijventerreinen’ vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

Van Voordenpark te Zaltbommel

Dit Zaltbommelse bedrijventerrein ligt ingeklemd tussen de A2 en de spoorlijn en kent een grote verscheidenheid aan bedrijven, fabrieken en grootschalige detailhandel. Ook de bekende groente- en fruitveiling, Veiling Zaltbommel, is hier gevestigd. Het bestemmingsplan ‘Zaltbommel, Bedrijventerreinen’ vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

De Waluwe te Zaltbommel

Kantorenlocatie De Waluwe ligt ten westen van de A2 in Zaltbommel. De Hogeweg, de slagader van De Waluwe, is de blikvanger vanaf de A2. Het bestemmingsplan ‘Zaltbommel, Bedrijventerreinen’ vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

Veilingweg te Zaltbommel

Dit is het oudste bedrijventerrein van Zaltbommel. De Veilingweg ligt ten oosten van de A2 in Zaltbommel en direct aan de spoorlijn. In 2015 is het terrein in overleg met de ondernemers volledig aangepakt en gerevitaliseerd. In 2020 is Veilingweg-Zuid herontwikkeld. Dit gedeelte valt onder Parkmanagement van De Wildeman. Het bestemmingsplan ‘Zaltbommel, De Wildeman’ vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

Rondgang en Middelkampseweg te Gameren

Dit zijn bedrijventerreinen voor lokale bedrijven aan de rand van de kern Gameren en liggen langs de N322, vlakbij Zaltbommel.
Het bestemmingsplan 'Beheersverordening Brakel, Gameren (ged.), Zaltbommel (ged.) en Kerkwijk (ged.)' vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

Kraaijenhoef te Brakel

Kraaijenhoef is een bedrijventerrein voor lokale bedrijven aan de rand van de kern Brakel, de grootste dorpskern van de gemeente Zaltbommel. Het bestemmingsplan 'Brakel, Bedrijventerrein Kraaijenhoef' vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

De ondernemers zijn vertegenwoordigd in parkmanagement Kraaijenhoef. Een van de kernwaarden is veiligheid. Het bestuur wordt vertegenwoordigd door ondernemers van het bedrijventerrein.

Langerak te Brakel

Bedrijventerrein Langerak is in ontwikkeling sinds najaar 2020. Het is een lokaal bedrijventerrein met maximale kavelgrootte van 5000 m2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Brakel van Heemstraweg 2' vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

De Ormeling (en Ambachtshof) te Nederhemert-Noord

Bedrijventerrein De Ormeling dateert uit 2011 en ligt in Nederhemert-Noord. De kern vormt een grootschalig bedrijfsverzamelgebouw en een aantal kavels. Hier zijn vooral lokale bedrijven gevestigd. Het bestemmingsplan 'Nederhemert, Ambachtshof' vindt u op het overzicht bestemmingsplannen.

Bedrijventerreinuitgifte

De gemeente verzorgt de uitgifte van bedrijventerreinen in Zaltbommel. Hiervoor geldt het regionaal bedrijventerreinen beleid (Regionaal Programma Werklocaties Rivierenland 2020 – 2024).Voor de uitgifte van bedrijfspercelen geldt in principe de uitgebreide selectieprocedure.

Uitgebreide selectieprocedure

Bij de uitgebreide selectieprocedure geldt in principe het reguliere gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Dat betekent onder meer dat de gemeente criteria moet opstellen aan de hand waarvan de koper wordt geselecteerd. Deze criteria moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. Criteria kunnen bijvoorbeeld zijn dat voldaan moet worden aan een verkavelingsplan/stedenbouwkundige visie, een bepaald woningbouwprogramma of soort bedrijvigheid. Maar ook referenties die aantonen dat een partij ervaring heeft met een bepaalde ontwikkeling. Naast kwalitatieve criteria is de koopprijs uiteraard ook een afwegingscriterium. Bij de uitvraag moet duidelijk zijn aangegeven hoe de weging is tussen de criteria, door de inschrijvende partijen een zorgvuldige aanbieding kan worden gedaan. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat de gemeente, teneinde gelijke kansen te creëren, een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria. Bij het voornemen tot verkoop van de onroerende zaak zal de gemeente daarom in ieder geval publiceren op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website) en in het lokale weekblad 'De Bommelerwaardgids'. Indien wenselijk kan er ergens anders gepubliceerd worden (bijv. via Tenderned).

Momenteel zijn er vanuit de gemeente Zaltbommel geen direct uitgeefbare kavels beschikbaar. Wanneer kavels beschikbaar komen, wordt dit onder andere kenbaar gemaakt op deze pagina.

Wilt u uw interesse kenbaar maken aan de gemeente zodat de gemeente zicht heeft op de behoefte? Vul dan het interesseformulier in. U kunt geen rechten ontlenen aan de kennisgeving van uw interesse in een kavel.

Interesse in kavel bedrijventerrein aangeven (Deze link gaat naar een externe website)

Meer informatie en contact

Neem voor overige informatie over de bedrijventerreinen contact op met het Ondernemersteam Bommelerwaard via 140418.