Ondernemersteam Bommelerwaard

Om bestaande én nieuwe ondernemers in de Bommelerwaard beter van dienst te zijn, hebben de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel het Ondernemersteam Bommelerwaard ingericht. Eén centraal loket waar alle bestaande en nieuwe ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Ondernemers moeten kunnen doen waar zijn goed in zijn: Ondernemen. Wij ondersteunen en faciliteren hen graag. Een goede dienstverlening richting ondernemers is daarbij van groot belang.

Het Ondernemersteam bestaat uit drie accountmanagers en een projectondersteunende collega. Zij kennen de gemeente als geen ander en helpen u met het vinden van de beste locatie voor uw bedrijf en beantwoorden al uw ondernemersvragen waar de gemeente een rol in speelt. De accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeente. Ze werken nauw samen met Werkzaak en onderwijsinstellingen.

Zij beschikken over een breed en goed netwerk, zowel binnen als buiten de gemeente. Door hun eigen ervaring en expertise kunnen zij  ondernemers helpen om vragen te beantwoorden. Dan kunnen ondernemers zich meer bezighouden met ondernemen!

Onze diensten

Ondernemers kunnen terecht met hun vragen over onder andere:

 • Vestigingslocaties
  Uw bedrijf uitbreiden of gaat u verhuizen naar een nieuwe locatie? We stemmen dat af met collega's en partijen in de regio. Daarin volgen we het Regionaal Programma Werklocaties, waarin de regionale afspraken staan over bedrijventerreinen en uitbreiding van solitaire vestigingen.
 • Vergunningen
  Wij informeren over de benodigde vergunningen, zoals de omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning en evenementenvergunning.
 • Arbeidsmarkt
  Hebt u vragen over personeel en de arbeidsmarkt? Dan brengen we u in contact met partijen uit ons netwerk. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Werkzaak. We kijken ook naar hoe lokale bedrijven elkaar kunnen helpen. Bijvoorbeeld door het uitruilen van personeel.
 • Onderwijs
  Het is van belang voor de bedrijvigheid in de Bommelerwaard dat jongeren klaar worden gestoomd voor de arbeidsmarkt. Dat begint bij onderwijs. Daarom hebben wij goede contacten met het Cambium College over opleidingen en stageplekken.
 • Maatschappelijk betrokken ondernemen
  Het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen brengen we onder de aandacht. Bij interesse kunnen we u verbinden aan partijen als Werkzaak. Ook verbinden wij lokale verenigingen en stichtingen aan het bedrijfsleven met kennis, middelen en mankracht.
 • Duurzaamheid
  Samen denken we na over duurzaam, innovatief en circulair ondernemen. Thema's als energietransitie en het gebruik van alternatieve brandstoffen brengen we onder de aandacht. We werken samen met collega's van duurzaamheid en klimaatadaptatie en met Energiecoöperatie Bedrijventerreinen en netwerkbeheerder Liander.
 • Ondersteunen ondernemerschap
  U kunt bij ons terecht met vragen en ideeën over diverse onderwerpen. Denk aan wet- of regelgeving, hulpvragen van startende ondernemers. Wij zijn aangesloten bij 155 Help een bedrijf en we werken samen met Ondernemersklankbord Rivierenland. ZZP'ers en MKB'ers kunnen hier terecht.
 • Netwerken
  Lokale ondernemers verbinden we aan lokale of regionale initiatieven. Zo kunt u kennis en ervaring uit wisselen en van elkaar leren.
 • Samenwerkingsverbanden bedrijventerreinen en winkelcentra
  Samenwerking tussen bedrijven op hetzelfde bedrijventerrein of in hetzelfde winkelcentrum is van belang. Wij stimuleren en faciliteren dit dan ook, bijvoorbeeld met het opzetten van het ondernemersfonds of parkmanagement. Daarnaast hebben wij een adviesrol in de besturen van de bestaande samenwerkingsverbanden.
   
 • Veiligheid
  Wij faciliteren ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Hiervoor werken we samen met politie, brandweer, ondernemers en collega's van team veiligheid. Ook organiseren wij bijeenkomsten, bijvoorbeeld over ondermijning en brandveiligheid.
   
 • Streekmarketing
  We zetten de Bommelerwaard op de kaart. Zo verbinden we streekproducten, diensten en arrangementen met lokale en nationale streekmarketing-organisaties. We richten ons op het aantrekken van verschillende type toeristen bij nieuwe ruimtelijke projecten. Daarnaast werken we op toeristisch gebied breder samen met gemeenten die aan de Maas liggen.
   
 • Subsidies
  Wij verwijzen u naar de verschillende subsidiemogelijkheden, zoals het Regionaal Investeringsfonds en provinciale subsidies.

Afbeelding met de verschillende diensten die het ondernemersteam aanbiedt. Deze diensten zijn op deze pagina omschreven.

Volg ons op LinkedIn: Ondernemersteam Bommelerwaard om op de hoogte te blijven van het Bommelerwaards ondernemersnieuws, informatie, onze dienstverleningen, evenementen en meer.

Contact met Ondernemersteam Bommelerwaard:

Kamiel Gulikers
Accountmanager bedrijven en adviseur economie Zaltbommel
Mobiel: +31 (0) 65 00 026 13
Email: kgulikers@bommelerwaard.nl

Abdel Saddiki
Accountmanager bedrijven en adviseur economie Maasdriel
Mobiel: +31 (0)6 15 44 01 97
Email: asaddiki@bommelerwaard.nl

Ilonka Soons
Ondersteunend medewerker
Mobiel: +31 (0)6 29 47 90 61
Email: isoons@bommelerwaard.nl

?>