Lees pagina voor

Standplaatsvergunning

Wilt u vanaf een vaste plaats aan de openbare weg spullen verkopen of diensten leveren. Vanuit een kraam, wagen of met een tafel of ander middel? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.
Een standplaats op de markt valt hier niet onder, daar is apart beleid voor. U leest meer over dit beleid op de pagina Marktstandplaats.

Vaste standplaats

Een vaste standplaats is een standplaats die met een bepaalde regelmaat het hele jaar door wordt ingenomen. Voorbeelden hiervan zijn de viskraam of de kaasboer.

Een vaste standplaatsvergunning is een schaarse vergunning. Bij de verdeling van de standplaatsvergunningen moet iedereen de mogelijkheid krijgen om mee te dingen naar een vergunning. Dit betekent dat we een verdeling moeten maken van de vergunningen als er meer gegadigden zijn dan plekken. Wij maken hierbij gebruik van loting.

Voor het innemen van een vaste standplaats moet plek zijn. In het standplaatsenbeleid (Deze link gaat naar een externe website) is een maximum aantal standplaatsen per kern vastgelegd.

Aanvragen vergunning vaste standplaats

Jaarlijks is er een inschrijving voor de openstaande vaste standplaatsen. Wanneer de inschrijving geopend is informeren we hierover op onze website.

Seizoensgebonden standplaats

Uw aanvraag om een seizoensgebonden standplaats moet voldoen aan de volgende regels:

Tijdelijke standplaats

Een tijdelijke standplaats mag ingenomen worden voor één dag(deel) en maximaal twee aansluitende dagen. Als u een aanvraag voor een tijdelijke standplaats indient, moet ook onderzocht worden of de locatie geschikt is voor uw tijdelijke standplaats.

Aanvragen seizoensgebonden of tijdelijke standplaats

Aanvragen tijdelijke standplaatsvergunning (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Schriftelijk aanvragen

Uiterlijk minimaal 4 weken voor de gewenste dag en periode stuurt u het aanvraagformulier tijdelijke standplaats (PDF, 150.1 kB) naar:

Gemeente Zaltbommel
Afdeling Leefomgeving, team APV en Bijzondere wetten
Antwoordnummer 10.004
5300 VB Zaltbommel

Kosten