Lees pagina voor

Kinderopvang

Het is belangrijk dat een kinderopvang of gastouderlocatie van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de GGD.

Adressen kinderopvang

Zoekt u een kinderopvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (Deze link gaat naar een externe website) (LRK)
In het LRK vindt u ook de inspectierapporten van de inspecties die de GGD heeft uitgevoerd op de betreffende locatie.

Kinderopvang starten?

Wilt u weten wat er allemaal nodig is om een kinderopvang te starten?
Op Ondernemersplein (Deze link gaat naar een externe website) vindt u een stappenplan. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden en wat u allemaal moet doen.

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u zich inschrijven. U regelt dit via de GGD Gelderland Zuid met formulieren van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website). Dit doet u ook als u een wijziging door wilt geven.

U stuurt het formulier naar GGD Gelderland Zuid, Team Toezicht Kinderopvang, Postbus 1120 6501 BC Nijmegen of registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl

GGD Gelderland Zuid controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval dan komt uw kinderopvang in het LRK te staan. U kunt dan starten met het aanbieden van kinderopvang.

Het proces van aanmelden tot registratie duurt 10 weken. Na een positief besluit krijgt u bericht. Pas als u een positief besluit heeft ontvangen, kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.