Lees pagina voor

Leerlingenvervoer

Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat geen probleem, maar voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat zij een structurele beperking hebben of naar een school moeten die ver uit de buurt ligt. Dan kan het vervoer een probleem zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Voor wie is leerlingenvervoer bedoeld?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Leerlingenvervoer wordt toegekend voor vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Afstand

Om de afstand te bepalen, maken we gebruik van de kortste route per auto of fiets volgens de ANWB Routeplanner.
​Voor openbaar vervoer wordt uitgegaan van de informatie van de website 9292.nl.

Drempelbedrag eigen bijdrage

Schooljaar 2024 -2025

Als het kind een reguliere basisschool bezoekt en uw verzamelinkomen over peiljaar 2022 bedraagt meer dan € 29.700,- wordt er een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Bijdrage afhankelijk van draagkracht

De gemeente kan ouders van leerlingen die een school voor regulier basisonderwijs bezoeken bovendien een extra bijdrage vragen wanneer de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 20 kilometer van huis ligt. Deze bijdrage is afhankelijk van de draagkracht en wordt per gezin geheven.

Aanvragen

Vraag het leerlingenvervoer voor schooljaar 2024-2025 vóór 21 mei 2024 aan. U krijgt dan uiterlijk 16 juli 2024 bericht.

Voor aanvragen heeft u DigiD nodig.

Heeft u een co-ouderschap met uw ex-partner? Dan moet u beiden een aanvraag doen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Aanvraag leerlingenvervoer (Deze link gaat naar een externe website)

Als u de aanvraag niet op tijd indient, kunnen wij u niet garanderen dat bij een eventuele toekenning het leerlingenvervoer tijdig geregeld kan worden.

Lukt het niet om online een aanvraag in te dienen?

Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl/aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)
Lukt de aanvraag om een andere reden niet? Bel ons dan via het algemene telefoonnummer 14 0418. Wij helpen u graag verder.

Wijzigingen doorgeven

Zijn er wijzigingen in uw situatie of die van uw kind(eren), bijvoorbeeld een verhuizing of wijziging van school? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan door een mail te sturen naar: leerlingenvervoer@zaltbommel.nl.

Hoe gaat het verder na uw aanvraag?

Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, wordt onderzocht welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij uw kind past. Wij willen dat uw kind zo zelfstandig mogelijk is. Daarom bekijken we eerst of uw kind kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet? Dan komt uw kind in aanmerking voor aangepast vervoer. In plaats van fietsen, reizen met openbaar vervoer of aangepast vervoer kunt u er ook voor kiezen om uw kind zelf naar school te brengen.

Wanneer neemt de gemeente een besluit op uw aanvraag?

Binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u een besluit op uw aanvraag.

Meer informatie

Informatie over leerlingenvervoer kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website). Ook vindt u meer informatie in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Zaltbommel (Deze link gaat naar een externe website) en de beleidsregels leerlingenvervoer Zaltbommel (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen?

Team Leerlingenvervoer is bereikbaar via het algemene nummer 14 0418 en per mail via leerlingenvervoer@zaltbommel.nl.