Lees pagina voor

Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dan moet het kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar van Regio Rivierenland controleert of leerplichtige jongeren onderwijs volgen. Daarnaast geeft een leerplichtambtenaar u advies over de Leerplichtwet, procedures rondom passend onderwijs en biedt hij of zij hulp bij problemen die het recht op onderwijs in gevaar brengen.

De leerplichtambtenaren horen bij het Team Leerplicht Regio Rivierenland. Dit team voert de leerplichttaken uit voor de gemeente Zaltbommel. Voor meer informatie neemt u contact met hen op via (0344) 63 85 05 of leerplicht@regiorivierenland.nl

Als u Team Leerplicht een e-mail stuurt, vermeld dan de volgende gegevens:

Meer informatie 

Uitgebreide informatie over de leerplicht vindt u op de website van de Regio Rivierenland/leerplichtwet (Deze link gaat naar een externe website).
Via de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) vindt u informatie over de data van de schoolvakanties.