Laadpalen voor elektrische auto's 

Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee groeit ook de vraag naar laadpalen. Daarom faciliteren wij de beschikbaarheid van openbare laadpalen voor elektrische auto's.

Beschikt u over eigen terrein waar u uw auto parkeert? Dan kunt u een laadpaal op uw eigen terrein plaatsen.  Wij hebben hiervoor geen subsidie beschikbaar.

Laadpaal aanvragen

Heeft u geen eigen parkeerplaats? In dat geval kunt u bij een marktpartij een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. U doet uw aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte bij een bedrijf dat hiervoor een contract heeft met de gemeente. Dat zijn de bedrijven Groendus en ParknCharge. Informeer bij hen naar de laadprijzen en voorwaarden voor een laadpaal. Zij dienen uw aanvraag vervolgens bij ons in voor een APV (Algemene Plaatselijke Verordening)-vergunning en verkeersbesluit. Zij kijken bij uw aanvraag bijvoorbeeld naar de parkeerdruk in uw buurt en de doorgang voor ander verkeer. Alle regels voor het plaatsen van de laadpaal leest u in onze Laadvisie en -strategie en in ons Plaatsingsbeleid.

Kaart voor openbare laadpalen

De openbare laadpalen worden verspreid in de gemeente geplaatst. Wij willen de laadpalen op logische plekken plaatsen en ze goed verdelen over de gemeente. Daarom is er een kaart met voorkeurslocaties voor deze openbare laadpalen gemaakt. Deze plankaart is aan verandering onderhevig en de exacte locatie van een laadpaal kan afwijken.

Als een aanvraag voor een nieuwe laadpaal voldoet aan de eisen, dan wijst de marktpartij de dichtstbijzijnde voorkeurslocatie aan. Na een laatste check van de locatie nemen wij een verkeersbesluit. Het is mogelijk binnen zes weken bezwaar te maken tegen het verkeersbesluit. Pas als het verkeersbesluit definitief is, plaatst de marktpartij de laadpaal.

Door op strategische plaatsen door de hele gemeente openbare laadpalen te plaatsen worden maar enkele parkeerplaatsen (maximaal twee per paal) gereserveerd voor het laden. Zo blijven de andere parkeerplaatsen in de wijk beschikbaar voor iedereen.

Stroom afrekenen met een laadpas

Het aanvragen van een openbare laadpaal is gratis, maar het gebruik van de laadpaal niet. Als u de laadpaal gebruikt, rekent u af met een laadpas die verkrijgbaar is bij de verschillende commerciële aanbieders. Voor de parkeervakken bij laadpalen in de gebieden waar het parkeren betaald is, geldt gewoon de betaalplicht.

Geen laadkabels over de stoep

U mag geen eigen laadpaal op openbaar terrein plaatsen. Als u een eigen laadpunt hebt op eigen terrein, laadt u uw auto ook op eigen terrein op. U mag dus ook geen kabels of snoeren aanbrengen in de openbare ruimte om zo uw auto op te laden. Dat is namelijk niet veilig. Kabels en snoeren aan, op, in of boven de stoep, of andere openbare ruimte, zijn niet toegestaan. Kabelgoten in het trottoir zijn ook niet toegestaan. Dit voorkomt het toe-eigenen van een openbare parkeerplaats.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u informatie? Neem dan contact met ons via telefoonnummer 14 0418 of per e-mail via info@zaltbommel.nl.

Documenten

?>