Lees pagina voor

Onderhoud openbaar groen

In de openbare ruimte zorgen we als gemeente voor het openbaar groen. Denk hierbij aan het gras, de bomen en planten in de plantsoenen, bermen of vijvers.

We zijn erg zuinig op ons groen. We proberen zo veel mogelijk groen te behouden. Ons volledige groenbeleid kunt u lezen in Groenbeleid Ruimtelijk Beheer 2016-2026 (PDF, 1.9 MB).

Niveau van het onderhoud

In onze gemeente hebben we afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes het buiten moet zijn. Bijvoorbeeld hoeveel blad en zwerfafval er op straat mag liggen. Of hoeveel onkruid er in een plantenvak mag staan. Dit noemen we het onderhouden van openbaar groen op beeldkwaliteit.

Beeldkwaliteit B

In gemeente Zaltbommel gebruiken we een meetlat die veel andere gemeenten ook gebruiken. Deze meetlat heeft in totaal vijf niveaus, van A+ (hoog niveau) tot D (laag niveau). De gemeenteraad bepaalt welk niveau wij aanhouden. Wij onderhouden het groen op niveau B, dit is het niveau basis. Dit betekent dat er onkruid te zien mag zijn in de plantenbakken en tussen de tegels. En dat er bladeren en een beetje zwerfafval op straat mogen liggen.

Onderhoud wegbermen

We beheren de bermen in onze gemeente op een andere manier dan bijvoorbeeld plantvakken in de straat. We maaien een groot gedeelte van de wegbermen twee keer per jaar:

Wij houden bij het maaien rekening met het broedseizoen. Alleen waar het gevaarlijk is of onveilig wordt, maaien wij eerder.

Bermen belangrijk voor plant en dier

Bermen dragen niet alleen bij aan de verkeersveiligheid. Ze hebben ook een ecologische functie. Dat betekent dat ze belangrijk zijn voor het bestaan van verschillende soorten planten en dieren. Vooral nu we steeds meer landbouwgrond gebruiken, worden bermen nog belangrijker als plek waar planten en dieren kunnen leven en bewegen. Ze zijn dus belangrijk voor de biodiversiteit. Als we de bermen ecologisch beheren, komen er naast meer dieren ook veel meer bloeiende en kruidenrijke plantensoorten. En dat is goed voor de natuur.

Onderhoud watergangen

Wij beheren niet alle waterpartijen in onze gemeente. Waterschap Rivierenland beheert alle watergangen die een belangrijk onderdeel zijn van de waterhuishouding in ons gebied. Wij beheren alle overige watergangen die eigendom zijn van de gemeente. We maaien deze watergangen binnen de bebouwde kom twee keer per jaar. Onze watergangen buiten de bebouwde kom maaien we één keer per jaar. Dat doen we uiterlijk half november.

Onderhoud bomen

Wij vinden het belangrijk dat bomen in onze gemeente gezond zijn. Bomen produceren zuurstof, voorkomen wateroverlast en zorgen voor verkoeling. Daarnaast bieden ze onderdak en voeding aan allerlei dieren. Ze zorgen daarmee voor een gezonde, mooie en prettige omgeving. Daarom controleren we bomen die in de openbare ruime staan en onderhouden we ze.

Controleren van bomen

Vanaf dit jaar controleren we elke drie jaar de bomen op hoe veilig en gezond ze zijn. De controle gebeurt door een onafhankelijke deskundige. Door dit te doen krijgen we de bomen in beeld die extra aandacht nodig hebben. Dan kunnen we deze extra zorg geven zodat de boom nog zo lang mogelijk en gezond blijft leven. We willen ook voorkomen dat er eventuele gevaarlijke situaties ontstaan, zoals takken die uit een boom vallen.

Bomen met speciale aandacht

Bijzondere bomen zijn bijvoorbeeld monumentale bomen. En ook bomen die op een bijzondere plek staan (bijvoorbeeld een begraafplaats) of een bijzondere betekenis hebben gekregen. We laten deze bomen elk jaar controleren, met als doel deze bomen zo lang mogelijk te behouden.

Snoeien en kappen van bomen

Het is soms nodig om bomen te snoeien of kappen. Snoeien is nodig om de bomen veilig te houden en dood hout te verwijderen. Het kappen van een boom doen we alleen als wordt verwacht dat een boom niet langer dan 3 jaar meer zal leven. Op die manier voorkomen we eventuele gevaarlijke situaties en verspillen we geen geld aan onderhoud dat de boom niet gaat helpen.

Nieuwe bomen

Als we een boom toch moeten kappen, dan planten we een nieuwe boom. Dit gebeurt, als het kan, op de plek van de oude boom. Kan dit niet? Dan zoeken we een andere plek in onze gemeente.