Parkeerbon - heeft het zin om bezwaar te maken?

In welke situaties heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen een naheffingsaanslag (parkeerbon)? Hieronder vindt u de meest voorkomende niet geldige argumenten:

 • uw betaalpas weigerde – u kunt voor het betalen ook gebruik maken van mobiel parkeren of een parkeerkaartje kopen met muntgeld
   
 • u kwam net te laat terug omdat uw afspraak uitliep - ook bij een korte overschrijding van de parkeertijd kunt u een parkeerbon krijgen. Alleen als u kunt aantonen dat u door plotselinge overmacht (noodsituaties) het parkeergeld niet kon betalen, kan het nut hebben om bezwaar te maken. Per situatie zal dan beoordeeld worden of werkelijk sprake was van  overmacht
   
 • u bent het niet eens met de hoogte van het bedrag van de parkeerbon- Het bedrag van de parkeerbon (aanslag) bestaat uit twee delen: de parkeerkosten berekend over de parkeerduur van één uur en de kosten die gemaakt worden voor het opleggen van de aanslag. Dit is vastgesteld in de Verordening Parkeerbelastingen
   
 • de parkeerautomaat was defect - indien een parkeerautomaat defect is dient u bij een andere parkeerautomaat te betalen. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat
   
 • u wist niet dat betaald moest worden voor het parkeren- het betaald parkeren is duidelijk aangegeven door de geplaatste borden en parkeerautomaten. Informatie hierover is reeds gepubliceerd. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de parkeerder om zichzelf op de hoogte te stellen van het geldende parkeerbeleid
   
 • uw parkeervergunning (parkeervergunning op naam of op meer kentekens) was niet in het voertuig aanwezig - een parkeervergunning moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig aanwezig zijn. Het betalen van uw parkeervergunning alleen is dus niet voldoende
   
 • u was geld aan het wisselen - voordat u gaat parkeren dient u te zorgen dat u voldoende muntgeld of saldo op uw betaalpas hebt. U kunt ook gebruik maken van mobiel parkeren. Parkeergeld moet worden betaald direct bij aanvang van parkeren
   
 • u heeft de auto aan een kennis uitgeleend - de kentekenhouder is verantwoordelijk voor de betaling van de parkeerbon, ook als hij zelf de auto niet heeft geparkeerd
   
 • uw parkeerkraskaart was niet juist ingevuld of niet achter voorruit aanwezig - de parkeerkraskaart moet altijd goed ingevuld duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto worden geplaatst. Op de pagina Parkeerkraskaarten leest u meer over de geldende regels.
   
 • u was maar even weg - parkeergeld moet worden betaald direct bij aanvang van parkeren. Ook als u maar enkele minuten parkeert moet u parkeergeld betalen. Het brengen of halen van een brief is bijvoorbeeld niet toegestaan zonder parkeergeld te betalen
?>