Lees pagina voor

Groot onderhoud Steenweg

Wij zijn momenteel bezig met de afronding van het definitieve ontwerp van het project Groot Onderhoud Steenweg. Er is hiervoor een informatie-avond geweest op 10 oktober 2023. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal aanpassingen in het gepresenteerde ontwerp doorgevoerd.

De aanpassingen in het ontwerp zijn:

  1. Er is nu een voetpad meegenomen in het ontwerp tussen de rotonde met de Van Heemstraweg-West en de rotonde Nieuwe Tijningen.
  2. Het fietspad aan de zijde van de woningen die rechtstreeks op de Steenweg ontsluiten (tussen de Peerboltestraat en de Gisbert Schairtweg) wordt aangepast van twee richtingen fietspad naar één richting.
  3. Het voetpad wordt vanaf de rotonde Gisbert Schairtweg doorgetrokken voor woning nr. 21 langs om zo aan te sluiten op de PM Wingstraat. Uitgangspunt hierbij is dat we met meerdere partijen tot overeenstemming komen voor een stukje grondaankoop.
  4. Op de kruising Beersteeg, gaan er 2 midden geleiders gerealiseerd worden waardoor de fietsers van en naar de Beersteeg in 2 fase de rijbaan over kunnen steken (en daardoor in het midden kunnen wachten) i.p.v. in één keer 2 rijbanen over moeten steken. Dit gaat echter wel ten kosten van het kappen van een aantal bomen (3 st) extra t.o.v. het eerdere ontwerp. De te kappen bomen worden uiteraard wel gecompenseerd.
  5. De kruising Gamerschedijk / Steenweg wordt aangepast. Met het aangepaste ontwerp gaan we zowel voetgangersoversteken en fietsoversteken zoveel mogelijk buiten het kruispunt om laten plaats vinden om hier een zo veilig mogelijk kruising te creëren wat op dit moment mogelijk is (tot dat inrichting voor plan Buitenstad gereed is). We denken hiermee een verdere verbetering door te kunnen voeren t.o.v. het eerdere ontwerp. Ook is de knik uit de rijbaan gehaald om voor de overstekende fietsers een beter zicht op beide rijrichtingen te kunnen creëren.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de wijzigingen? Neem dan contact op met de projectleider via: info@zaltbommel.nl of bel 14 0418.