Lees pagina voor

Herontwikkeling Akwamarijn/De Ring in Zaltbommel

Samen met omwonenden en belanghebbenden ontwikkelen we de locatie Akwamarijn in Zaltbommel. Op deze locatie is ruimte voor woningen, groen, spelen en water. Sociale woningbouw en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtspunten bij deze ontwikkeling. Hoe alles er precies uit gaat zien ligt nog niet vast.

Wethouder Van Leeuwen vindt het belangrijk dat omwonenden daarover mee denken: De locatie Akwamarijn ligt in een woonwijk. Omwonenden kunnen ons helpen om er een mooi gebied van te maken. Deze experts weten wat er belangrijk is voor de toekomst. We willen en kunnen de plannen niet zonder hen maken! Ik zie uit naar deze mooie vorm van participatie met onze inwoners.”

De locatie Akwamarijn bestaat uit de locatie van het gelijknamige zwembad, sporthal De Ring, de jeu de boulesbaan en de parkeerplaats aan de Thorbeckestraat. Het plangebied wordt integraal ontwikkeld en sluit daarbij aan op de bestaande omgeving.

Uitgangspunten

Op 5 november 2020 stelde de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie vast. Hierin staan de kaders voor de stedenbouwkundige visie.

Overzichtskaartje plangebied Akwamarijn,De Ring te Zaltbommel. Het oude zwembad Akwamarijn en sporthal de Ring staan erop met ervoor een groene strook 'onbebouwde zone'

Dit zijn de kaders op hoofdlijnen: 

Ruimtelijk:

Een onbebouwde, groene zone langs de Thorbeckestraat. De bestaande bebouwing maakt ruimte voor nieuwe bebouwing. Deze sluit aan op de omgeving.
 

Groen & Spelen:

In de onbebouwde zone wordt de hoofdgroenstructuur versterkt. Ook de verbinding met de hoofdgroenstructuur in de omgeving wordt versterkt. In principe behouden we de gezonde bomen in het plangebied. Helaas zijn veel bomen ziek en vervangen ze voor nieuwe bomen. In het groene gebied is ruimte voor spelen.
 

Duurzaamheid & Water:

Het plan wordt duurzaam ingericht met onder andere aandacht voor circulair bouwen, ruimtelijke adaptatie, multifunctioneel gebruik van daken en biodiversiteit.
 

Wonen:

In het plangebied komen woningen. 40% van de woningen is sociale huur en/of goedkope koop en 60% middeldure huur en/of koop.
 

Functioneel:

Als er behoefte is aan maatschappelijke voorzieningen, dan is dit mogelijk in het plangebied. Andere functies en bestemmingen zijn niet mogelijk.

Stedenbouwkundige visie

De stedenbouwkundige visie ontwikkelden we samen met de klankbordgroep. Hierin staat wat de wensen zijn en op welke plaats ze het beste in het gebied passen. Daarbij is aandacht voor de plek van gebouwen, de type woningen, parkeerplaatsen, groen, wandelpaden en de uitstraling van het gebied. Het stedenbouwkundig bureau LOS Stadomland begeleidde ons bij de stedenbouwkundige visie.

In tekening een weergave waar grondgebonden woningen, appartementen en studio's komen. Het parkeerterrein, een speels ontwerp, trapsgewijze overgang, waterpartij, scheiding verkeersstromen, veilige toegang brede school en wandelroutes aansluitend op wijk

Meedenken?

Heeft u ideeën voor de ontwikkeling, dan kunt u deze delen via info@zaltbommel.nl. Vermeldt in het onderwerp: ‘ontwikkeling Akwamarijn’. Bellen kan ook via 140418

Op de hoogte blijven

Wij sturen ongeveer 1 keer per kwartaal een nieuwsbericht per mail over de ontwikkeling. Aanmelden kan via info@zaltbommel.nl met vermelding van onderwerp: ‘nieuws Akwamarijn’.

Foto van parkeerplaats bij oude zwembad Akwamarijn en sporthal De Ring te Zaltbommel