Lees pagina voor

Woningbouw Hendrikstraat in Gameren (Molendel)

In het gebied tussen de Hendrikstraat, Waalbandijk, Peperstraat en Ridderstraat in Gameren is een verzoek ingediend voor woningbouw. Woningbouw is nodig om aan de vraag naar woningen in Gameren te kunnen voldoen. Om ervoor te zorgen dat woningbouw in het gebied op een goede wijze plaats vindt, stelde het college op 29 september 2020 de ruimtelijke uitgangspunten voor dit gebied vast. De ruimtelijke uitgangspunten vormen de basis voor woningbouwontwikkeling in het gebied. Inmiddels heeft ontwikkelaar het plan verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Planning

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is op 13 juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2024 wordt het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp van de woningen en de openbare ruimte.

In het plangebied, het gebied tussen de Hendrikstraat, Waalbandijk, Peperstraat en Ridderstraat in Gameren, zijn twee groenstroken aangegeven vanaf de Waalbandijk naar het zuiden lopend. Langs de dijk zelf loopt ook een groenstrook. Ook is aangegeven een langzaamverkeerontsluiting vanaf de dijk bij de groenstroken. Vanaf halverwege de Hendrikstraat is een hoofdontsluiting gepland naar het oosten toe. Ook staan er twee kleine bij de Ridderstraat (ten zuiden) en zuidelijker in de Hendrikstraat. Binnen het plangebied zijn ook vier groene cirkels ingetekend in de groenstroken. Dit zijn groene verblijfsplekken per deelgebied. En het gebied is verder ingedeeld met vierkantjes. Dit zijn verkavelingsrichtingen per deelgebied (op basis van landschap). Een tweezijdig georiënteerde bebouwing staat aangegeven bij de entree van het plan, halverwege de Hendrikstraat ten westen van het plangebied.

Afbeelding: Ruimtelijke uitgangspunten woningbouwontwikkeling Hendrikstraat; alle pijlen en dergelijke zijn indicatief.

De belangrijkste uitgangspunten voor het gehele gebied zijn:

In de notitie ‘Ruimtelijke uitgangspunten ontwikkeling Hendrikstraat Gameren’ (Deze link gaat naar een externe website) vindt u uitgebreide informatie over het plan Hendrikstraat in Gameren.