Lees pagina voor

Woningbouwproject Walderhof

Ten zuiden van de kern van Kerkwijk, tussen de Walderweg en de Paradijsweg, komt een nieuwe woonwijk: Walderhof. De grondeigenaar heeft hiervoor een plan ingediend bij de gemeente. Dit plan is voor het bouwen van ongeveer 80 woningen.

Walderhof staat voor kleine woonerven in het groen. Er komen sociale huurwoningen, goedkope- en middeldure woningen. Ook zijn er een aantal bouwkavels. Zo ontstaat er een gezellige, gemengde woonwijk, passend bij het karakter van Kerkwijk. Er komen woningen voor diverse doelgroepen, zoals starters en ouderen. In de nieuwbouwwijk is rekening gehouden met voldoende ruimte voor parkeren, groen, water en spelen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van eind 2023 tot begin 2024 ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen worden verwerkt. Daarna zal de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. De gemeente werkt daarnaast het plan voor de woningen en de inrichting van het gebied samen met de ontwikkelaar verder uit.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Walderhof? Neem dan gerust contact met op met de projectmanager Jan van Zanten via jan@jan-bouwmanagement.nl of bel 06 -13 37 94 59. Ook vindt u meer informatie op www.walderhof.nl (Deze link gaat naar een externe website).