Lees pagina voor

Woningbouwproject Walderhof

Ten zuiden van de kern van Kerkwijk, tussen de Walderweg en de Paradijsweg, komt een nieuwe woonwijk: Walderhof. De grondeigenaar heeft hiervoor een plan ingediend bij de gemeente. Dit plan is voor het bouwen van ongeveer 80 woningen.

Walderhof staat voor kleine woonerven in het groen. Er komen sociale huurwoningen, goedkope- en middeldure woningen. Ook zijn er een aantal bouwkavels. Zo ontstaat er een gezellige, gemengde woonwijk, passend bij het karakter van Kerkwijk. Er komen woningen voor diverse doelgroepen, zoals starters en ouderen. In de nieuwbouwwijk is rekening gehouden met voldoende ruimte voor parkeren, groen, water en spelen. De gemeente werkt het plan samen met de ontwikkelaar verder uit.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Walderhof? Neem dan gerust contact met op met de projectmanager Jan van Zanten via jan@jan-bouwmanagement.nl of bel 06 -13 37 94 59.