Lees pagina voor

Zwerfafvalproject Schone Kernen

Met het Zwerfafvalproject Schone Kernen gaan vrijwilligers voor lokale verenigingen en stichtingen maandelijks aan de slag met het opruimen van zwerfafval binnen de bebouwde kom van de dorpen en wijken in onze gemeente.

Waarom dit project?

Zwerfafval in de kernen is een grote ergernis. Binnen de bebouwde kom kunnen vrijwilligers daarom aan de slag om zwerfafval op te ruimen. Ze spekken zo de kas van hun vereniging of stichting. Ook vergroten wij de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving, wordt de openbare ruimte schoner en ondersteunen wij lokale organisaties. Door minstens eenmaal per maand aan de slag te gaan, blijft de openbare ruimte schoon.  En mensen zijn minder geneigd om afval op straat te gooien. Zo vangen wij samen meerdere vliegen in één klap.

Is er een vergoeding?

Per kern is er een vergoeding vastgesteld. Deze is gebaseerd op het aantal vierkante meters openbare weg en het aantal inwoners van de wijk of het dorp, afgerond op € 50,- naar boven. Hiermee streven wij een zo eerlijk mogelijke verdeling van de vergoedingen na. De jaarvergoedingen per kern zijn als volgt:

Wie ontvangt de vergoeding?

De vergoeding wordt uitgekeerd aan een lokale niet op winstgerichte organisatie, bijvoorbeeld een lokale sportvereniging, stichting of een dorps- en wijkraad. De uitbetaling van de vergoeding vindt halverwege de looptijd plaats, dus in de zomerperiode van elk jaar.

Wat zijn de schoonmaakgebieden?

Het is een voorwaarde om ten minste elke maand alle straten en bermen binnen de bebouwde kom van een kern te ontdoen van het zwerfafval. Met andere woorden, alle wegen die liggen binnen de kombebording. Bij elke schoonmaakovereenkomst wordt op een kaart ingetekend welke wegen en bermen schoon gehouden moeten worden.

Actueel

Voor de dorpen Bern/Nederhemert-Zuid, Kerkwijk, Gameren en Binnenstad Zaltbommel zijn wij nog op zoek naar gegadigden.

Aanmelden?

U meldt zich door middel van een digitaal aanmeldformulier vrijblijvend aan voor een van de dorpen of wijken van onze gemeente. Let wel, dit kan alleen voor de kernen die nog niet door een organisatie opgeruimd worden (zie hiervoor hierboven onder ‘Actueel’).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Petra Teunissen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 en per e-mail pteunissen@zaltbommel.nl.

Bij aanmelding krijgt u ook informatie over de beschikbaarheid van materialen, zoals prikkers en vuilniszakken. Ook krijgt u dan verdere uitleg over de werkwijze.

Bij grote belangstelling met aanmelden hebben wij de volgende criteria:

  1. organisaties die gevestigd zijn in de kern van aanmelding
  2. organisaties die reeds een bestaand (grotendeels) vergelijkbaar initiatief ontplooien, tenzij 3 van toepassing is
  3. organisaties die geen oud papier ophalen en/of die niet meedoen met Schone Waal
  4. organisaties die zijn afgevallen bij de toewijzing van project Schone Waal
  5. eventueel loting

Wijzigingen voorbehouden

Wij geven geen garanties over looptijd van dit project. Over de hoogte van de vergoedingen wordt niet gediscussieerd. Eventuele tussentijdse wijzigingen in welke vorm dan ook, overleggen we met de organisaties. De beslissingsbevoegdheid rust uiteindelijk bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente is niet verplicht een aanmelding van elke organisatie te accepteren.