Lees pagina voor

Veelgestelde vragen over gladheidbestrijding

Glad? Dan gaan wij op pad!


Wanneer wordt er gestrooid?

Als er gladheid verwacht wordt gaat de strooiploeg al op pad. Zij strooien dan preventie de routes. Als het sneeuwt en het aanhoudend vriest blijft de strooiploeg strooien. Het zout dat gestrooid is moet ingereden worden. Blijft het aanhoudend sneeuwen, dan heeft strooien nagenoeg geen effect. Daarnaast werkt strooizout maar tot ongeveer -8°C. Is de temperatuur lager dan -8°C, dan stoppen we met strooien totdat strooien weer zin heeft. Behalve strooien, rijden we ook met sneeuwschuivers om de wegen begaanbaar te maken. Met de sneeuwschuiver schuiven we de sneeuw naar de zijkant van de wegen.

Wie strooit er?

De strooiploeg bestaat uit buitendienstmedewerkers en hun collega’s van aannemersbedrijf Smits. Een aannemersbedrijf strooit onze wegen, aangestuurd door een coördinator van onze buitendienst. Deze mensen staan het hele strooiseizoen 24/7 op afroep.

Waarmee wordt er gestrooid?

Wij strooien met wegenzout. We gebruiken geen zand of andere middelen. Voor het strooien gebruikt de strooiploeg drie grote tractoren, 1 vrachtwagen, 2 kleinere wagens, een kleine tractor en een verreiker. De verreiker zorgt dat het zout ingeladen wordt op de voertuigen. De kleinere voertuigen strooien de fietspaden, de grotere zijn voor de hoofdroutes.

Afhankelijk van het weer zetten we passend materieel in. Bij gladheid alleen maken we gebruik van strooiwagens. Bij sneeuwval hangen we de sneeuwschuivers op de strooiwagens.

Waar en hoe strooien jullie?

Wij strooien op wegen die staan in het gladheidbestrijdingsplan. Hierop staat de hoofdroutes, de dijken en minimaal één toegangsweg naar iedere school. Hoofdroutes zijn de wegen en fietspaden vanuit de kernen naar de provinciale weg. Ook toegangswegen naar brandweer, politie, ambulance, het gemeentekantoor, verzorgingstehuizen en grote parkeerplaatsen staan in het gladheidbestrijdingsplan. Straten in woonwijken worden niet gestrooid. Dit geldt ook voor de stoepen en daarom vragen we u om als het glad wordt, uw eigen stoep schoon te vegen.

Hoe lang duurt het strooien?

Zodra de strooiploeg op pad gaat voordat het gaat sneeuwen, duurt het zo’n 3 uur voordat de hele route gestrooid is. Bij hevige sneeuwval duurt een ronde het veel langer. Het duurt dus even voor de hele route gedaan is.

Wie bepaalt waar er gestrooid wordt?

Het college van B&W stelt het strooibeleid vast. Het beleid is een afweging tussen noodzaak, beschikbare capaciteit, kosten en milieu. Dit beleid maakt duidelijk waar we wel en niet strooien.

Waarom strooien jullie alleen de hoofdroutes en een route naar de scholen?

Daarvoor hebben we drie redenen.

  1. Strooien is alleen effectief bij wegen die intensief worden gebruikt. Strooizout werkt namelijk het beste als het wordt ingereden door wrijving met (auto) banden.
  2. Daarnaast is strooizout schadelijk voor het milieu. Strooizout bevat zware metalen als nikkel, chroom en koper. Het zout is slecht voor planten en dieren. De zouten en metalen komen uiteindelijk terecht in het riool. Daarom is het belangrijk dat we hier zuinig mee omgaan en gebruiken we niet meer zout dan nodig is.
  3. Het is keihard werken voor de strooiploeg om de hoofdroutes en de route naar de scholen begaanbaar te houden bij gladheid en/of sneeuw. Alle wegen strooien zou te veel tijd en geld kosten.

We strooien daarom de wegen waar het meeste verkeer langskomt en waar openbaar vervoer of hulpdiensten gebruik van maken. Door de hoofdroutes zo veel mogelijk ijs- en sneeuwvrij te houden heeft iedereen een beperkte afstand af te leggen over niet behandelde straten.

Ik betaal toch belasting? Waarom wordt mijn straat dan niet gestrooid?

Als we de straten in de dorpen en wijken zelf ook zouden strooien, zou de gemeentebelasting nog een stuk hoger zijn. Daarom is er ook voor gekozen om alleen de hoofdroutes en een weg naar de scholen te doen. Het is een afweging tussen noodzaak, beschikbare capaciteit, kosten en milieu.

Help! Mijn straat is niet gestrooid!

Kijk in het gladheidsbestrijdingsplan of uw straat gestrooid wordt. Staat uw straat niet in het gladheidsbestrijdingsplan? Helaas, dan strooien we uw straat niet.

Staat uw straat wel in het gladheidsbestrijdingsplan? Het kan zijn dat de strooiploeg bezig is met de route. Bij het kopje ‘Waar en hoe strooien jullie?’ vindt u meer informatie over hoe de strooiwagens hun routes rijden. Hou er ook rekening mee dat strooizout geen wondermiddel is, het duurt een tijd voordat het zout goed ingewerkt is, dit is ook afhankelijk van hoeveel auto’s er op dat moment rijden (meer auto’s zorgen dat het zout sneller ingereden wordt).

Wordt uw straat niet gestrooid, en bent u van mening dat dit wel moet gebeuren? Dat kunt u een melding doen. De gladheidcoördinator beoordeelt uw melding en toetst deze aan het bestrijdingsplan.

Waarom strooien jullie niet in woonwijken?

Het schuiven van sneeuw en strooien van zout op rustige straten heeft meestal weinig zin. In woonwijken ontstaat snel een ijslaag doordat sneeuw vast gereden is door auto’s, voetgangers, sleeën en dergelijke. Strooizout wordt dan niet voldoende ingereden door de auto’s. Zout strooien op ijs waar weinig auto’s rijden heeft daardoor nauwelijks effect. Daarom is strooien en schuiven in rustige straten zoals in woonwijken inefficiënt.

Strooit de gemeente op fietspaden?

De gemeente strooit alleen op de hoofdfietsroutes, zoals die zijn aangegeven in het gladheidbestrijdingsplan.

Strooien jullie bij ondergrondse afvalcontainers?

Wij strooien de hoofdroutes door de wijken en dorpen. De meeste containers liggen vlakbij een hoofdroute. Gelukkig duurt de gladheid meestal niet lang. Daarnaast heeft de gemiddelde Rivierenlander minder dan een afvalzak per week voor de ondergrondse container. Wij verwachten daarom dat mensen bij (verwachte) gladheid een geschikt moment kunnen kiezen om hun afval weg te gooien.

De dijk is niet goed gestrooid, wat nu?

De dijken zijn lastig te strooien en te schuiven, omdat veel mensen bij (verwachte) gladheid hun auto daar parkeren, omdat ze anders zelf ook niet meer boven komen. Begrijpelijk, maar daardoor kunnen we de dijken minder goed schoonhouden. We komen er wel, de dijken staan in het gladheidsbestrijdingsplan, en we doen wat we kunnen.

Het is hier levensgevaarlijk en er moet nu gestrooid worden. Kan ik een spoedmelding doen?

Gevaarlijke situaties kunt u altijd melden bij de Buitendienst van de gemeente via telefoonnummer 14 0418 of via een melding op onze website of de BuitenBeter app. De gladheidcoördinator beoordeelt uw melding en toetst deze aan het bestrijdingsplan. Als het nodig is ondernemen wij actie.

Wat kan ik doen voor de veiligheid van mezelf, ouderen en mensen die minder mobiel zijn?

U kunt de stoep voor uw eigen woning of bedrijf strooien met strooizout. Bij sneeuw kunt u de stoep sneeuwvrij maken. Helaas kunnen wij niet ook alle stoepen sneeuwvrij maken en strooien. Helpt u ook uw buren die minder goed ter been zijn? Volg daarnaast bij winterse omstandigheden de weersvoorspellingen en pas bij gladheid uw rijgedrag en eventueel uw route aan.

Waar kan ik strooizout kopen?

U koopt strooizout bij supermarkten en bouwmarkten of u bestelt dit u online.

Waarom vegen veel mensen hun stoep niet, is dit niet meer verplicht?

Jaren geleden was het sneeuwvrij houden van de eigen stoep verplicht en stond dit in de zogeheten Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Inmiddels is deze bepaling eruit gehaald omdat deze niet goed te handhaven was en omdat de regelgeving gewijzigd is. De gemeente mag het sneeuwvrij maken van een deel van de stoep wel aan inwoners vragen maar niet wettelijk opleggen.