Lees pagina voor

Wegwerkzaamheden

Tijdens werkzaamheden is er sprake van enige verkeershinder. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Actuele wegwerkzaamheden en wegafsluitingen

Actuele informatie van alle wegwerkzaamheden en wegafsluitingen in de gemeente Zaltbommel en in heel Nederland vindt u op www.melvin.ndw.nu/public (Deze link gaat naar een externe website).