Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Meenemen

Attestatie de vita

  • geldig identificatiebewijs
  • een bankpas of contant geld.

Bewijs van in leven zijn

  • geldig identificatiebewijs
  • een bankpas of contant geld.
  • als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis

Kosten

Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita
Product Prijs
Bewijs van in leven zijn €7,50
Attestatie de vita €13,20

Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds. Neem de brief van de instantie die er om verzoekt mee.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland
  • De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is ook voor gebruik in het buitenland geschikt

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • Alleen voor uzelf
  • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind meekomen naar de afspraak in het gemeentekantoor

Aanvragen

Om een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aan te vragen, kunt u op afspraak terecht in het gemeentekantoor.