Lees pagina voor

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

Aanvragen

Om een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aan te vragen, kunt u op afspraak terecht in het gemeentekantoor:

Meenemen

Attestatie de vita

  • geldig identificatiebewijs
  • een bankpas of contant geld
  • als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis

Bewijs van in leven zijn

  • geldig legitimatiebewijs
  • een bankpas of contant geld
  • als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis

Kosten

Product Prijs
Bewijs van in leven zijn € 9,00
Attestatie de vita €16,60