Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Uw kind moet in dat geval meekomen naar de afspraak op het gemeentekantoor

Aanvragen

Om een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aan te vragen, kunt u op afspraak terecht in het gemeentekantoor:

Afspraak Bewijs van in leven zijn

Meenemen

Attestatie de vita

  • geldig identificatiebewijs
  • een bankpas of contant geld
  • als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis

Bewijs van in leven zijn

  • geldig legitimatiebewijs
  • een bankpas of contant geld
  • als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis

Kosten

Product Prijs
Bewijs van in leven zijn € 8,50
Attestatie de vita €15,70
?>