Lees pagina voor

Geheimhouding persoonsgegevens

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties als Belastingdienst of UWV kunt u daarom niet tegengaan. 

Regel het direct online. U hoeft dan niet meer naar het gemeentekantoor te komen. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

U kunt ook een ondertekend verzoek (aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens (PDF, 402.1 kB)) met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar de gemeente sturen of hiermee naar het gemeentekantoor gaan. U maakt hiervoor online een afspraak:

Afspraak geheimhouding persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website)

Als u het verzoek online of schriftelijk indient, ontvangt u per post een bevestiging van de verwerking hiervan.

Voor wie

De geheimhouding geldt voor:

Overige informatie

Geheimhouding opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op dezelfde manieren als de 3 manieren van aanvragen (online, schriftelijk/per e-mail of in persoon).

Meenemen

Een geldig identiteitsbewijs.

Kosten

Aan geheimhouding persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.