Geheimhouding persoonsgegevens

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties als Belastingdienst of UWV kunt u daarom niet tegengaan. 

Regel het direct online. U hoeft dan niet meer naar het gemeentekantoor te komen. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt ook een ondertekend verzoek (aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens (PDF, 398.9 kB)) met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar de gemeente sturen of hiermee naar het gemeentekantoor gaan. U maakt hiervoor online een afspraak:

Afspraak geheimhouding persoonsgegevens

Als u het verzoek online of schriftelijk indient, ontvangt u per post een bevestiging van de verwerking hiervan.

Voor wie

De geheimhouding geldt voor:

  • derden die gegevens nodig hebben bij de uitvoering van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advocaten). Voordat wij gegevens verstrekken, vragen wij u daar eerst toestemming voor
  • stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (kerken)
  • vrije derden (organisaties, bedrijven en particulieren). Dit zijn degenen waaraan de gemeente niet verplicht is gegevens te verstrekken

Overige informatie

  • het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Zaltbommel. Wilt u ook dat een vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien dan ook een verzoek in bij die gemeente
  • u hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven
  • geheimhouding aanvragen kan vanaf 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan

Geheimhouding opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op dezelfde manieren als de 3 manieren van aanvragen (online, schriftelijk/per e-mail of in persoon).

Meenemen

Een geldig identiteitsbewijs.

Kosten

Aan geheimhouding persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.

?>