Omwisselen buitenlands rijbewijs

Heeft u buiten Nederland een rijbewijs behaald? In bepaalde gevallen kunt u dit omwisselen tegen een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Zaltbommel. U komt hiervoor langs op het gemeentekantoor. 

Afspraak omwisselen buitenlands rijbewijs

Meenemen

 • uw (oude) geldige buitenlandse rijbewijs (dit wordt opgestuurd naar de RDW)
 • een goed gelijkende pasfoto. Let u op de eisen?
 • in een aantal gevallen een verklaring van geschiktheid. Informeer bij de gemeente of dit bij uw omwisseling nodig is
 • een geldig legitimatiebewijs (identiteits- of verblijfsdocument)
 • eventueel een vertaling van buitenlandse documenten. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, dan wel door de Ambassade of het Consulaat
 • een bankpas of contant geld. U betaalt meteen bij de aanvraag

Kosten

De kosten voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs zijn € 44,00.

Voorwaarden voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

Voor de actuele informatie voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs verwijzen wij u naar de website van de RDW.

Het in te leveren buitenlandse rijbewijs moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het rijbewijs moet geldig zijn.
 • Het rijbewijs moet aan de aanvrager zijn afgegeven binnen een periode van 1 jaar voorafgaand aan deze omwisseling. In dat jaar moet de aanvrager tenminste 185 dagen in het land van afgifte van dit rijbewijs gewoond hebben.
 • De geldigheidsduur van een EU/EVA rijbewijs mag op het moment van de indiening van de aanvraag verstreken zijn. Bij de aanvraag moet dan een gewaarmerkte verklaring aanwezig zijn. Het gezag dat het rijbewijs heeft afgegeven, moet daarin aangeven geen bezwaar te hebben tegen afgifte van een Nederlands rijbewijs.

Hoe lang mag u uw buitenlandse rijbewijs nog gebruiken?

 • Een rijbewijs dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie (EU) of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland mag u in Nederland maximaal 10 jaar gebruiken als het rijbewijs voor 19 januari 2013 is afgegeven. Als het rijbewijs na 19 januari 2013 is afgegeven dan mag u dit nog 15 jaar gebruiken. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Het rijbewijs moet nog geldig zijn.
 • Een rijbewijs uit een ander land mag u na vestiging in Nederland nog maximaal 185 dagen gebruiken.
 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor een aantal landen buiten de Europese Unie), dan moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.
 • U mag tijdelijk niet rijden als uw rijbewijs voor omwisseling is ingeleverd. U bent dan niet verzekerd. 
?>