Verklaring omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of een lidmaatschap van een bepaalde vereniging wilt aanvragen. 

Aanvragen

U kunt uw Verklaring Omtrent Gedrag op 3 manieren aanvragen:

  1. online aanvragen via de gemeente met DigiD
  2. online aanvragen via een link van de werkgever
  3. aanvragen op het gemeentekantoor

Online aanvragen via de gemeente 

U en uw werkgever (of andere organisatie) vullen het papieren aanvraagformulier in en ondertekenen dit.
Vervolgens maakt u een scan of goed leesbare foto’s van het ingevulde aanvraagformulier. Deze stuurt u als bijlage mee met uw online aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag. 

Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen

Online aanvragen via een link van de werkgever kan ook. Uw werkgever (of andere organisatie) heeft de VOG aanvraag online klaargezet. U ontvangt hierover van uw werkgever bericht. Deze aanvraag gaat buiten de gemeente om.

  • de link in de e-mail die u van uw werkgever of andere organisatie krijgt
  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren (u betaalt de aanvraag direct met IDeal)

Aanvragen op het gemeentekantoor

Wilt u liever een afspraak op het gemeentekantoor maken? Gebruik voor een afspraak maken de rode button:

Afspraak Verklaring omtrent gedrag

Vooraf aanvraagformulier invullen

Voorafgaand aan uw bezoek vullen u en uw werkgever (of andere organisatie) het papieren aanvraagformulier in en ondertekenen dit. U kunt het formulier ook aanvragen via 088 998 22 00. Dan krijgt u een leeg formulier thuisgestuurd.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • volledig ingevuld aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • een bankpas of contant geld

Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen. Vanuit het buitenland kunt u ook iemand machtigen en dient de aanvraag rechtstreeks bij Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag ingediend te worden, meer informatie vindt u op www.justis.nl.

Let op!De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening werkgever of organisatie.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG per post. Als het ministerie uw aanvraag afwijst, dan krijgt u daarover een brief.

Let op!Indien u voor uzelf ten behoeve van uw eigen onderneming een VOG wilt aanvragen, moet u deze rechtstreeks aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Dit kunt u niet bij de gemeente doen.

Kosten

De kosten zijn € 41,35.

?>