Lees pagina voor

Verklaring Omtrent Gedrag

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen probleem is voor uw (nieuwe) baan, een visum of verhuizing naar het buitenland. Het wordt ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. 

Aanvragen

U kunt uw Verklaring Omtrent Gedrag op 3 manieren aanvragen:

  1. online aanvragen via de gemeente met DigiD
  2. online aanvragen via een link van de werkgever
  3. aanvragen op het gemeentekantoor

Online aanvragen via de gemeente 

Wat heeft u daarvoor nodig?

Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Online aanvragen via link werkgever

Online aanvragen via een link van de werkgever kan ook. Uw werkgever (of andere organisatie) heeft de VOG aanvraag online klaargezet (Deze link gaat naar een externe website). U ontvangt hierover van uw werkgever bericht. Deze aanvraag gaat buiten de gemeente om.

Wat heeft u daarvoor nodig?

Aanvragen op het gemeentekantoor

Wilt u liever langskomen op het gemeentekantoor? Maak hiervoor dan een afspraak.

Vooraf aanvraagformulier invullen

Voorafgaand aan uw bezoek vullen u en uw werkgever (of andere organisatie) het papieren aanvraagformulier (Deze link gaat naar een externe website) in en ondertekenen dit. U kunt het formulier ook aanvragen via 088 998 22 00. Dan krijgt u een leeg formulier thuisgestuurd.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • een bankpas of contant geld

Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging (Deze link gaat naar een externe website) nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen. Vanuit het buitenland kunt u ook iemand machtigen en dient de aanvraag rechtstreeks bij Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag ingediend te worden, meer informatie vindt u op www.justis.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Let op!De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening werkgever of organisatie.

Kosten

De kosten zijn € 41,35.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG per post. Als het ministerie uw aanvraag afwijst, dan krijgt u daarover een brief.

Let op!Soms moet een organisatie een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) overleggen. Dit is bijvoorbeeld nodig voor een contractafsluiting. Of om lid te worden van een brancheorganisatie. Dit kunt u niet bij de gemeente doen. Vraag VOG voor rechtspersonen (Deze link gaat naar een externe website) digitaal of schriftelijk aan bij Justis.