Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Verklaring omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of  een lidmaatschap van een bepaalde vereniging  wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen

U kunt voor een aanvraag van een VOG op afspraak terecht in het gemeentekantoor. Digitaal aanvragen via de website van de Rijksoverheid kan ook. Wij adviseren u dan eerst bij de werkgever/instantie te informeren welke onderdelen voor screening u moet selecteren.

Afspraak maken

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG  per post.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u een ander formulier gebruiken.
Er zijn 3 soorten aanvraagformulieren voor de VOG voor gastouderopvang. U vindt de formulieren op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Indien u voor uzelf ten behoeve van uw eigen onderneming een VOG wilt aanvragen, moet u deze rechtstreeks aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Dit kunt u niet bij de gemeente doen.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever) of u gaat naar de website van de Rijksoverheid

Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen. Vanuit het buitenland kunt u ook iemand machtigen en dient de aanvraag rechtstreeks bij Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag ingediend te worden, meer informatie vindt u op www.justis.nl.

Let op: de aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening werkgever of organisatie.

Kosten

De kosten zijn € 41,35.