Aanpassen persoonsgegevens

Na het indienen van uw verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens ontvangt u dit overzicht meestal binnen één maand.

Kloppen uw gegevens niet?

Als u uw gegevens ontvangt, kunt u controleren of deze kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt. Kloppen uw gegevens niet, dan kunt u uw gegevens laten aanpassen. Zijn uw gegevens onvolledig of bent u van mening dat uw gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld? Of vindt u dat de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt? U kunt uw gegevens laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of vragen om vergeten te worden.

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens?

U kunt bij de gemeente bezwaar maken als u in een specifieke situatie bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt ons ook vragen om de verwerkingen van uw gegevens te beperken. Let u er wel op dat de gemeente in veel gevallen een wettelijke plicht heeft om gegevens van u te verwerken, bijvoorbeeld op grond van de Wet basisregistratie personen. Wij kunnen daarom niet altijd aan uw verzoek tegemoet komen. Wij laten u weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt uw bezwaar of verzoek de verwerking van uw gegevens te beperken indienen.

Uw gegevens digitaal ontvangen?

Wilt u uw gegevens digitaal ontvangen op zodanige wijze dat andere instanties uw gegevens digitaal kunnen verwerken? Dien dan een verzoek in.

Indienen verzoek

U kunt op twee manieren uw verzoek indienen:

  • online:

Verzoek aanpassen persoonsgegevens met DigiD

?>