Aanpassen persoonsgegevens

De gemeente houdt gegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens controleren op de website www.mijnoverheid.nl.

Als uw gegevens of die van uw kinderen tot 18 jaar niet goed zijn geregistreerd, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen.

Voorwaarden

U staat ingeschreven op een adres in de gemeente Zaltbommel.

Kosten

Gratis.

Als uw voor- of achternaam, geboortedatum of geslacht gewijzigd is, moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument is niet meer geldig vanaf de dag dat de gemeente uw gegevens heeft gewijzigd. U betaalt zelf de kosten voor een nieuw document.

Afhandeling door de gemeente

  • binnen 4 weken beslist de gemeente op uw verzoek
  • u krijgt een brief als uw gegevens zijn aangepast of als er meer tijd nodig is om een beslissing te nemen
  • ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief
  • na verwerking van uw verzoek kunt u de originele document(en) persoonlijk ophalen of wij verzenden ze naar u via de post

Indienen verzoek

Dien uw verzoek in met het formulier Verzoek tot opname/ wijziging/ aanvulling in de BRP (PDF, 201.4 kB). Vul het formulier in en lever het in op het gemeentekantoor.

Nodig of meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • originele bewijsstukken waaruit blijkt wat de juiste gegevens zijn (bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte)
  • soms zijn aanvullende documenten nodig

Als uw akte niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits is, moet u deze eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

?>