Lees pagina voor

Vragen en klachten over persoonsgegevens

Van alle inwoners verwerkt de gemeente persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en adres omdat u als inwoner ingeschreven bent en daardoor belastingplichtig bent. Ook kan het voorkomen dat u een zorgvraag hebt. In dat geval verwerken wij uw gegevens om te kunnen beoordelen of u recht hebt op een voorziening. Heeft u vragen of klachten over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? U leest hier waar u terecht kan.

Heeft u vragen over privacy?

U kunt bij de functionaris voor de gegevensbescherming, kortweg FG genoemd, terecht voor vragen over privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. De FG is een vertrouwelijk aanspreekpunt. Hij kijkt of de gemeente zorgvuldig met uw gegevens en uw privacy om gaat. U bereikt de FG via te mailen naar privacy@bommelerwaard.nl of te bellen naar telefoonnummer 14 0418.

Heeft u een klacht?

Vindt u dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt? Ook dit kunt u aangeven bij de functionaris voor de gegevensbescherming. U bereikt de FG via te mailen naar privacy@bommelerwaard.nl of te bellen naar telefoonnummer 14 0418. U kunt met uw klacht ook terecht bij de landelijke toezichthouder op privacy en gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe u de Autoriteit Persoonsgegevens bereikt leest u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Meer informatie over de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de plaats gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de komst van de AVG geldt in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de autoriteit persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website).