Lees pagina voor

KernKrachtigBommel

KernKrachtigBommel is een platform voor en door inwoners, verenigingen, organisaties en gemeente, met als doel: elkaar dichter bij elkaar te brengen. In onze gemeente gebeurt veel. Zo organiseren inwoners diverse activiteiten, bieden ze diensten aan en vragen ze elkaar om hulp. Ook zijn er voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Helaas is niet iedereen hiervan op de hoogte. Met KernKrachtigBommel komt hier verandering in.

Sociale kaart op KernKrachtigBommel

Naast het platform bevat KernKrachtigBommel ook een sociale kaart. Te vinden onder het kopje Wegwijs. Deze kaart geeft een overzicht van maatschappelijke organisaties, verenigingen en initiatieven op het gebied van vrije tijd, onderwijs en gezin, gezondheid, werk en geld en fijn wonen in uw buurt. Wegwijs is bedoeld voor inwoners van de gemeente, maar ook voor hulpverleners en professionals bij maatschappelijke organisaties.

Meer informatie?

Kijk dan op: www.kernkrachtigbommel.nl (Deze link gaat naar een externe website).