Lees pagina voor

Glasvezel

Er wordt glasvezel aangelegd in het buitengebied en in alle kernen. Hieronder leggen we uit wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook leest u waar u terecht kunt voor meer informatie en als u vragen heeft.

Aanleg en planning van het glasvezelnetwerk

Aannemer Selecta legt op dit moment in opdracht van Delta Fiber glasvezel aan in de kernen Aalst, Brakel, Gameren, Zuilichem en Zaltbommel. Dit is in de loop van 2024 klaar. Delta Fiber communiceert huis aan huis. Ze sturen brieven en bellen aan. Op de website van Delta Fiber (Deze link gaat naar een externe website) vindt u informatie over onder andere de planning.

In opdracht van Delta Rijssen (Deze link gaat naar een externe website) legt aannemer Selecta glasvezel aan in de buitengebieden en in de kernen Bern, Bruchem, Delwijnen, Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal en Poederoijen. Over de aanleg communiceren zij ook huis aan huis, sturen brieven en bellen aan. Meer informatie over de planning voor glasvezel in de buitengebieden vindt u op de website van Digitale Stad (Deze link gaat naar een externe website).

Gemeente verleent alleen vergunning

De glasvezelaanbieders kiezen zelf in welke kernen ze glasvezel willen aanleggen. Ze vroegen hiervoor een vergunning aan bij de Gemeente Zaltbommel.

Als gemeente zien we erop toe dat de uitvoering verloopt, zoals we in de vergunningsvoorschriften hebben vastgelegd. En dat de uitvoering veilig verloopt.

De gemeente heeft geen rol bij de aanleg van glasvezel. De aanbieders moeten zelf met inwoners communiceren over de glasvezelaanleg en over een juiste uitvoering van de aanleg. Iedere aanbieder heeft zijn eigen consumentenvoorwaarden.

Zelf keuze maken in telecomprovider

Na de aanleg van het glasvezelnetwerk kunt u zelf de keuze maken of u gebruik wilt maken van een glasvezel abonnement, of niet. De keuze bij welke telecomprovider u een abonnement wilt afnemen maakt u zelf. Welke eventuele kosten verbonden zijn aan de aansluiting en/of het abonnement, is afhankelijk van de aanbieder.

Vragen of overlast?

Heeft u overlast bij de aanleg van glasvezel of vragen over glasvezel? Neem dan contact op met Digitale Stad (Deze link gaat naar een externe website) of Delta Fiber (Deze link gaat naar een externe website) en Delta Rijssen (Deze link gaat naar een externe website). Met eventuele klachten kunt u bij deze partijen terecht.