Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Grond kopen of huren van de gemeente

Op dit moment worden geen openbare groenstroken/restgronden verkocht. Het college van burgemeester en wethouders nam dit besluit in oktober 2023. In 2025 wordt opnieuw bekeken of het weer mogelijk is gronden te verkopen.

Toch verzoek koop of huren groenstrook

Wilt u toch een verzoek indienen, lees dan onderstaande informatie.

Grenst een openbare groenstrook (restgrond) aan uw perceel? Dan is het (soms) mogelijk de grond te kopen of te huren. Het gebruik en de voorwaarden stemmen wij met u af. Uw verzoek wordt door ons getoetst. U dient uw verzoek digitaal in.

Aanvraag kopen/huren groenstrook  (Deze link gaat naar een externe website)

Eén keer in de zoveel tijd bekijkt een projectgroep van de gemeente de ingediende verzoeken. U ontvangt na de beoordeling de uitkomst. In veel gevallen is de gemeente Zaltbommel terughoudend met verkoop of verhuur van groenstroken.

Voorwaarden om grond te mogen kopen

We kijken eerst of de grond voor ons als gemeente nog gebruikt wordt of kan gaan worden. We kijken of er kabels en leidingen in de grond liggen. Is dat het geval dan verkopen wij niet.
We toetsen of de grond onderdeel is van de hoofdgroenstructuur. De hoofdgroenstructuur is de basis voor de groene uitstraling van de gemeente Zaltbommel. Ligt de grond in de hoofdgroenstructuur dan verkopen wij niet.

Ligt de grond buiten de hoofdgroenstructuur dan toetsen we vervolgens aan het geldende groenbeleid (PDF, 1.9 MB). Als blijkt dat de grond te verkopen of te verhuren is, dan kunnen we eventueel nog aanvullende voorwaarden stellen. Deze voorwaarden stemmen we met u af en nemen we op in de koopovereenkomst. Wij volgen de wettelijke verplichting conform het Didam Arrest. Dit betekent dat wij de voorgenomen verkoop bekendmaken zodat andere belanghebbenden eventueel ook hun belangstelling kenbaar kunnen maken.

Kosten

De grondprijs per vierkante meter is € 75,00 euro. Overige kosten zijn voor rekening van de koper. Denk hierbij bijvoorbeeld aan notariskosten en kadaster kosten

Kosten grond huren

Voor het huren van groenstroken geldt een prijs van 5% van de verkoopprijzen per m2 per jaar. De huurprijs verhogen wij ieder jaar volgens het indexcijfer van het CBS.