Lees pagina voor

Grond kopen of huren van de gemeente

Op dit moment worden geen openbare groenstroken/restgronden verkocht.

Huren groenstrook

Grenst een openbare groenstrook (restgrond) aan uw perceel? Dan is het (soms) mogelijk de grond te huren. Het gebruik en de voorwaarden stemmen wij met u af. Uw verzoek wordt door ons getoetst. U dient uw verzoek digitaal in.

Aanvraag huren groenstrook (Deze link gaat naar een externe website)

Een aantal maal per jaar bekijkt een projectgroep van de gemeente de ingediende verzoeken. U ontvangt na de beoordeling de uitkomst. In veel gevallen is de gemeente Zaltbommel terughoudend met verkoop of verhuur van groenstroken.

Voorwaarden om grond te mogen huren

We kijken eerst of de grond voor ons als gemeente op korte tot middellange termijn nog gebruikt wordt of kan gaan worden. We kijken of er kabels en leidingen in de grond liggen. Is dat het geval dan overleggen wij eerst met de eigenaar van de kabel of leiding.
We toetsen of de grond onderdeel is van de hoofdgroenstructuur. De hoofdgroenstructuur is de basis voor de groene uitstraling van de gemeente Zaltbommel. Ligt de grond in de hoofdgroenstructuur dan verhuren wij niet.

Ligt de grond buiten de hoofdgroenstructuur dan toetsen we vervolgens aan het geldende groenbeleid (PDF, 1.9 MB). Als blijkt dat de grond te verhuren is, dan kunnen we eventueel nog aanvullende voorwaarden stellen. Deze voorwaarden stemmen we met u af en nemen we op in de overeenkomst. Wij volgen de verplichtingen die voortkomen uit het Didam-arrest. Dit betekent dat wij de voorgenomen verhuur bekendmaken zodat andere belanghebbenden eventueel ook hun belangstelling kenbaar kunnen maken.

Kosten

Voor het huren van groenstroken geldt een prijs van 5% van de verkoopprijzen per m2 per jaar met een minimum van € 25 per overeenkomst. De huurprijs verhogen wij ieder jaar volgens het indexcijfer van het CBS.