Lees pagina voor

Leegstandwet

Heeft u woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan, u heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

U kunt een vergunning tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aanvragen via het aanvraagformulier tijdelijke verhuur (PDF, 379.4 kB). 

Voorwaarden

U kunt op grond van de Leegstandwet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren. Dit geldt niet voor alle woningen en gebouwen.
Het kan alleen als de woning te koop en leeg staat en:

De gemeente toetst uw aanvraag aan de hand van de criteria van de Leegstandwet. De vergunning geldt voor maximaal 5 jaar en kan daarna niet meer verlengd worden.

De huurovereenkomst

U moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarbij de volgende bepalingen zijn opgenomen:
• de opzegtermijn van de verhuurder is 3 maanden of langer
• de opzegtermijn voor de huurder is 1 maand of korter
• de huurovereenkomst duurt tenminste 6 maanden

Procedure

U ontvangt een besluit binnen maximaal 8 weken.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de Leegstandwet op Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

De kosten bedragen € 113,00.