Lees pagina voor

Mogelijke uitbreiding gaswinning Brakel Zuid

Nabij het dorp Brakel in de gemeente Zaltbommel ligt een gasveld. Het gaswinningsbedrijf Vermilion Energy wint gas uit dat veld sinds 2010. Mogelijk wil het bedrijf de gaswinning uitbreiden.

Het is nog niet zeker of de aanvraag er komt, en zo ja, wanneer dan precies. Op het moment dat Vermilion hiervoor een aanvraag doet bij de minister van Economische zaken en Klimaat (EZK), willen we zo snel mogelijk reageren. Daarom trekken we hierin op met omliggende gemeenten en provincies. We hebben na een aanvraag zes weken de tijd om een advies aan de minister te geven.

Onderwerpen advies

We bereiden een inhoudelijk advies voor en behandelen hierin verschillende onderwerpen. De minister kijkt bij het nemen van een besluit op het winningsplan onder andere naar:

Bodemdaling 

Vermilion wint al gas bij Brakel vanaf 2010. In de periode 2010-2019 is de bodem met circa 1 centimeter gedaald. Dit blijkt uit verschillende meetrapportages. Het Waterschap Rivierenland kijkt welke consequenties eventuele verdere bodemdaling als gevolg van gaswinning heeft op de waterveiligheid (de rivierdijken). Bodemdaling vindt overigens in heel Nederland plaats. Zo daalt de bodem ook bijvoorbeeld door de lage grondwaterstand door inklinking van de bodem. Zolang dat gelijkmatig gebeurt is er niets aan de hand. Met metingen wordt de bodembeweging tweejaarlijks in de gaten gehouden.

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via 14 0418 of via info@zaltbommel.nl