Starterslening

De starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier extra te lenen. Hierdoor wordt de aankoop van die ene woning toch mogelijk.
De starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van de woning en de (eerste) hypotheek bij de bank.

Aanvragen starterslening

Een starterslening kunt u alleen aanvragen wanneer u de voorlopige koopovereenkomst voor het huis heeft gesloten. U vraagt de lening online aan. Hier heeft u een DigiD-account voor nodig. 

Aanvragen starterslening (met DigiD)

De volgende bijlage is nodig:

 • kopie van de door koper en verkoper ondertekende koop-/aanneemovereenkomst

Komt u op basis van de gemeentelijke regeling in aanmerking voor een lening? Dan stuurt de gemeente u een toewijzingsbrief. De toewijzing van de gemeente heeft u nodig bij het digitaal aanvragen van uw starterslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). SVn handelt uw aanvraag vervolgens verder met u af.

Algemene voorwaarden

 • de Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn het zelfde beleid als WEW voor de Combinatielening
 • voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten
 • voor de starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn
 • de looptijd van de lening bedraagt 30 jaar
 • u koopt een nieuwe of bestaande woning in de gemeente Zaltbommel
 • de koopsom van de woning mag niet hoger zijn dan de maximale NHG grens, deze bedraagt momenteel €405.000,-
 • de maximale hoogte van de starterslening is 20% van de koopsom met een maximum van € 30.000,00,- 
 • beide leningen moeten voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie
 • het totaal van de eerste hypotheek (van de bank) en de Starterslening samen mogen niet groter zijn het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value)
 • de starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de starter. Vanaf het vierde jaar wordt (marktconforme) rente en aflossing betaald. Na 3, 6, 10 en 15 jaar is de hertoetsing van het inkomen mogelijk
 • verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering
 • de lening kan altijd boetevrij worden afgelost
 • u bent nog geen eigenaar van de nieuwe woning of het nieuwe perceel grond
 • er is nog geen hypotheekakte gepasseerd bij een notaris
 • u bent nog niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning
 • uw leeftijd is minimaal 18 jaar
 • u gaat de koopwoning zelf bewonen
 • stapeling met andere koopinstrumenten, (rente) kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker, zijn niet toegestaan.
 • het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Toelichting Starterslening (PDF, 235.8 kB). Of kijk op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

?>