Starterslening

De starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier extra te lenen. Hierdoor wordt de aankoop van die ene woning toch mogelijk.
De starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van de woning en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De starterslening bestaat uit twee delen:

 1. een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de starterslening
 2. een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw starterslening 'betaalt' u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Indien dit nog niet lukt, kan een hertoets worden aangevraagd om eventueel later met de betalingen te starten. De lening moet altijd worden afgelost.

De starterslening in de gemeente bedraagt maximaal € 25.000,00 en de koopsom van de woning (inclusief eventueel meerwerk en verbeterkosten) mag maximaal € 200.000,00 bedragen.

Aanvragen starterslening

Een starterslening kunt u alleen aanvragen wanneer u de voorlopige koopovereenkomst voor het huis heeft gesloten.
U kunt het aanvraagformulier starterslening (PDF, 90.6 kB) downloaden en ingevuld naar het postadres van de gemeente sturen.
Nadat uw aanvraag ontvangen en volledig is, stuurt de gemeente u per post een informatiepakket met het aanvraagformulier voor de starterslening. Dit aanvraagformulier stuurt u inclusief alle gevraagde informatie en bijlagen naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) - het adres staat op het aanvraagformulier. Vanaf het moment dat uw aanvraag volledig (met alle bijbehorende stukken) door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is ontvangen, duurt het circa 3 weken voordat u de toekenning van de starterslening in huis heeft.

Meesturen met het gemeentelijke aanvraagformulier:

 • kopie van de door koper en verkoper ondertekende koop-/aanneemovereenkomst
 • kopie van uw geldig legitimatiebewijs

Algemene voorwaarden

 • de Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn het zelfde beleid als WEW voor de Combinatielening
 • voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten
 • voor de starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn
 • de looptijd van de lening bedraagt 30 jaar
 • u koopt een nieuwe of bestaande woning in de gemeente Zaltbommel
 • de koopsom van de woning mag niet hoger zijn dan € 200.000,00 
 • de maximale hoogte van de starterslening is 20% van de koopsom met een maximum van € 25.000,00 
 • beide leningen moeten voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie
 • het totaal van de eerste hypotheek (van de bank) en de Starterslening samen mogen niet groter zijn het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value)
 • de starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de starter. Vanaf het vierde jaar wordt (marktconforme) rente en aflossing betaald. Na 3, 6, 10 en 15 jaar is de hertoetsing van het inkomen mogelijk
 • verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering
 • de lening kan altijd boetevrij worden afgelost
 • u bent nog geen eigenaar van de nieuwe woning of het nieuwe perceel grond
 • er is nog geen hypotheekakte gepasseerd bij een notaris
 • u bent nog niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning
 • uw leeftijd is minimaal 18 jaar
 • u gaat de koopwoning zelf bewonen
 • u koopt de woning zonder een speciale korting zoals Duokoop, koopgarantie etc.
 • het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de toelichting (PDF, 108.2 kB). Of kijk op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.