Lees pagina voor

Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Als u een aanbouw wil plaatsen of een vijver wil graven dan kunt u op de Explosievenkansenkaart Bommelerwaard (PDF, 5.3 MB) kijken. Op de kaart staan gebieden waar een verhoogde kans is op het aantreffen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Niet ontplofte explosieven kunnen gevaarlijk zijn als ze verplaatst of aangeraakt worden bij werkzaamheden in de grond.

Werken in verdacht gebied?

Wilt u graven of baggeren op een locatie waar volgens het kaartje een verhoogde kans is op het aantreffen van niet gesprongen explosieven? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0418. We bekijken dan samen met u of er vervolgonderzoek nodig is. Dat is niet altijd het geval, want op veel plaatsen is de grond al erg vergraven na de WOII. Dan zijn eventuele niet-gesprongen explosieven al weggenomen.

Als een niet gesprongen explosief in de Bommelerwaard gevonden wordt, schakelt de gemeente de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. Zij onderzoeken het explosief, vervoeren het naar een veilige plek en maken het daar onschadelijk.