Lees pagina voor

Melden verdachte situatie

Soms merkt u in uw buurt iets op, waarbij u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld een woning waar alleen ’s nachts beweging is, een loods waar (opeens) bewaking is. Vreemde activiteiten of een vreemde geur rond een huis. Het kan zijn dat er hier sprake is van ondermijnende criminaliteit.

Wat is ondermijnende criminaliteit?

Ondermijning is criminaliteit waarbij zowel de onderwereld (criminelen) als de bovenwereld (de rest van de samenleving) betrokken is. Bijvoorbeeld hennep kweken, een drugslaboratorium, drugshandel, mensenhandel of witwassen van crimineel geld. Achter dit soort criminaliteit gaat een wereld schuil vol geweld, intimidatie en afpersing. Bij een hennepkwekerij en een drugslaboratorium is er ook grote kans op brand, ontploffing en stank- of wateroverlast. Het kan dus gevaarlijk zijn voor de hele buurt. In dit filmpje (Deze link gaat naar een externe website) leggen we uit wat ondermijning is.

Hoe maakt u een goede melding?

We krijgen regelmatig meldingen waarin we belangrijke informatie missen. En dan kunnen we niets met deze melding. Geef daarom het volgende door:

Waar kan ik mijn vermoeden melden?

Melden is altijd zinvol

Gemeente Zaltbommel werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst en vele andere partners aan de aanpak van ondermijning. Hoe kunt u meehelpen ondermijning te bestrijden? Door alert te zijn op verdachte situaties of vreemde activiteiten en deze anoniem te melden. U bent onze ogen en oren op straat. Een onderbuikgevoel of niet-pluisgevoel is voldoende aanleiding om een melding te maken. Want uw melding kan net het puzzelstukje zijn dat nog mist in een lopend onderzoek of kan aanleiding geven tot het doen van onderzoek.

Wordt de verdachte buurtbewoner direct aangehouden na uw melding? Nee! Na uw melding wordt zorgvuldig onderzocht wat zich heeft afgespeeld op de locatie. Blijkt er niks aan de hand te zijn? Dan is het ook goed om te weten.

Doet u een melding bij Meld Misdaad Anoniem? Dan ontvangt de gemeente deze melding ook.

Doet u een melding bij de politie? Dan krijgt de gemeente geen informatie over de melding.

Let op!U krijgt geen terugkoppeling van uw melding.

Hoe herkent u ondermijning?

Of bekijk de filmpjes 'Wat kunt u doen bij vermoedens van drugshandel' (Deze link gaat naar een externe website) en 'Wat kunt u doen bij vermoedens van witwassen' (Deze link gaat naar een externe website)

Mensenhandel

Onder ondermijnende criminaliteit valt ook mensenhandel. In Nederland verstaan we onder mensenhandel: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Mensenhandel maakt een enorme inbreuk op de individuele vrijheid van de mens. Daders gebruiken slachtoffers – door geweld en bedreiging, door misleiding, of door misbruik van een kwetsbare positie – voor eigen gewin. Mensenhandel wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden, die gebruik maken van legale infrastructuren. Daarom is het een vorm van ondermijnende criminaliteit.

Mensenhandel gebeurt vaker dan u denkt en vinden we in de hele samenleving. Denk aan:

Hoe herkent u mensenhandel?

Het kan gaan om mensenhandel, als iemand:

Kijk voor meer informatie over de verschillende vormen van mensenhandel en hoe u deze vormen kunt herkennen op de website Kijkopmensenhandel (Deze link gaat naar een externe website). Of bekijk het filmpje 'Wat kunt u doen bij vermoedens van arbeidsuitbuiting?' (Deze link gaat naar een externe website)

Hulp nodig?

Mensenhandel heeft grote impact op iemands leven. Iedereen heeft recht op een veilig bestaan. Heeft u hulp nodig of heeft u het idee dat iemand anders hulp nodig heeft? Kijk voor hulp en advies op www.comensha.nl/hulp-nodig (Deze link gaat naar een externe website).