Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen, of woonde u in 1994 voor het laatst in Nederland, en verhuist u nu naar de gemeente Zaltbommel? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Tel: 14 0418.

Meenemen

 • verhuist uw hele gezin naar Nederland, dan moeten ook uw partner en kinderen aanwezig zijn bij de afspraak
 • een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
 • een paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een huur- of koopovereenkomst van de woning, of een toestemming van de hoofdbewoner (PDF, 300.1 kB). Net als bij reguliere verhuizing die ingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen
 • als u bent geboren in het buitenland: een recente geboorteakte. (Let op eventuele legalisatie)
 • als u uit een land buiten de Europese Unie komt: een bewijs van rechtmatig verblijf
 • als u uit de Nederlandse Antillen, België of Aruba komt: een bewijs van uitschrijving
 • daarnaast kunnen we andere documenten van u vragen, zoals een bewijs van ongehuwd zijn, huwelijksakte, echtscheidingsakte, akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) of een geboorteakte van de kinderen.
 • een volledige ingevuld inschrijfformulier. U vraagt dit formulier aan bij de afdeling Burgerzaken. Tel: 14 0418

Wanneer een eerste inschrijving?

 • U heeft al eerder in Nederland gewoond, maar bent voor oktober 1994 geëmigreerd. Bent u in oktober 1994 of later naar het buitenland vertrokken, dan gaat het bij u om een hervestiging vanuit het buitenland.
 • U heeft nooit in Nederland gewoond en heeft de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie. Als u nog geen verblijfsvergunning heeft, neemt u contact op met de IND. Pas nadat u een verblijfsdocument heeft, maakt u een afspraak bij de gemeente.

Inwoners EU geen machtiging tot voorlopig verblijf nodig

Komt u uit een land binnen de EU? Dan mag u zonder machtiging tot voorlopig verblijf en verblijfsvergunning in Nederland komen wonen. Voor een aantal landen hebben immigranten wel een verblijfsvergunning nodig, maar geen machtiging tot voorlopig verblijf. Dat geldt voor Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten (VS), Zuid-Korea, Monaco en Vaticaanstad. U kunt de verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.

Behandeltermijn van de aanvraag

U krijgt binnen 4 weken een bevestiging van uw inschrijving.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een eerste inschrijving.