Lees pagina voor

Eerste inschrijving

Komt u voor het eerst in Nederland wonen, of woonde u in 1994 voor het laatst in Nederland, en verhuist u nu naar de gemeente Zaltbommel? En verblijft u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan schrijft u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk in in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Tel: 14 0418.

Meenemen

  • verhuist uw hele gezin naar Nederland, dan moeten ook uw partner en kinderen aanwezig zijn bij de afspraak
  • een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
  • een paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • een recente huur- of koopovereenkomst van de woning, of een toestemming van de hoofdbewoner (PDF, 151.8 kB). Net als bij een reguliere verhuizing die ingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen
  • als u bent geboren in het buitenland: een recente geboorteakte. (Let op eventuele legalisatie/apostille om uw akte geschikt te maken voor in Nederland)
  • als u uit een land buiten de Europese Unie komt: een bewijs van rechtmatig verblijf via de IND
  • als u uit de Nederlandse Antillen, België of Aruba komt: een bewijs van uitschrijving
  • daarnaast kunnen we andere documenten van u vragen, zoals een bewijs van ongehuwd zijn, huwelijksakte, echtscheidingsakte, akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) of een geboorteakte van de kinderen. Bij alle gebeurtenissen van burgerlijke stand in het buitenland is het verplicht deze documenten te overleggen
  • een volledige ingevuld inschrijfformulier. U vraagt dit formulier aan bij de afdeling Burgerzaken. Tel: 14 0418

Wanneer een eerste inschrijving?

 De voorwaarden en hoe u zich inschrijft vindt u op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Behandeltermijn van de aanvraag

U krijgt binnen 4 weken een bevestiging van uw inschrijving.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een eerste inschrijving.

Verblijf korter dan 4 maanden

​Verblijft u het komende half jaar korter dan 4 maanden in Nederland, dan kunt u zich inschrijven bij een gemeente met een RNI (Register Niet Ingezetenen)-loket. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl (Deze link gaat naar een externe website) leest u hoe u dit kunt doen.