Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen, of woonde u in 1994 voor het laatst in Nederland, en verhuist u nu naar de gemeente Zaltbommel? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Tel: 14 0418.

Meenemen

  • verhuist uw hele gezin naar Nederland, dan moeten ook uw partner en kinderen aanwezig zijn bij de afspraak
  • een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
  • een paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • een huur- of koopovereenkomst van de woning, of een toestemming van de hoofdbewoner (PDF, 151.8 kB). Net als bij een reguliere verhuizing die ingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen
  • als u bent geboren in het buitenland: een recente geboorteakte. (Let op eventuele legalisatie/apostille om uw akte geschikt te maken voor in Nederland)
  • als u uit een land buiten de Europese Unie komt: een bewijs van rechtmatig verblijf via de IND
  • als u uit de Nederlandse Antillen, België of Aruba komt: een bewijs van uitschrijving
  • daarnaast kunnen we andere documenten van u vragen, zoals een bewijs van ongehuwd zijn, huwelijksakte, echtscheidingsakte, akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) of een geboorteakte van de kinderen.
  • een volledige ingevuld inschrijfformulier. U vraagt dit formulier aan bij de afdeling Burgerzaken. Tel: 14 0418

Wanneer een eerste inschrijving?

 De voorwaarden en hoe u zich inschrijft vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Behandeltermijn van de aanvraag

U krijgt binnen 4 weken een bevestiging van uw inschrijving.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een eerste inschrijving.

?>