Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen, of woonde u in 1994 voor het laatst in Nederland, en verhuist u nu naar de gemeente Zaltbommel? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Tel: 14 0418.

Meenemen

 • verhuist uw hele gezin naar Nederland, dan moeten ook uw partner en kinderen aanwezig zijn bij de afspraak
 • een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
 • een paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een huur- of koopovereenkomst van de woning, of een verklaring toestemming woonadres (PDF, 363.1 kB). Net als bij reguliere verhuizing dieingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen
 • als u bent geboren in het buitenland: een recente geboorteakte. (Let op eventuele legalisatie)
 • als u uit een land buiten de Europese Unie komt: een bewijs van rechtmatig verblijf
 • als u uit de Nederlandse Antillen, België of Aruba komt: een bewijs van uitschrijving
 • daarnaast kunnen we andere documenten van u vragen, zoals een bewijs van ongehuwd zijn, huwelijksakte, echtscheidingsakte, akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) of een geboorteakte van de kinderen.
 • een volledige ingevuld inschrijfformulier. U vraagt dit formulier aan bij de afdeling Burgerzaken. Tel: 14 0418

Wanneer een eerste inschrijving?

 • U heeft al eerder in Nederland gewoond, maar bent voor oktober 1994 geëmigreerd. Bent u in oktober 1994 of later naar het buitenland vertrokken, dan gaat het bij u om een hervestiging vanuit het buitenland.
 • U heeft nooit in Nederland gewoond en heeft de nationaliteit van een land in de Europese Unie. Maak dan ook een afspraak met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zodat u daar ook bekend bent.
 • U heeft nooit in Nederland gewoond en heeft de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie. Als u nog geen verblijfsvergunning heeft, neemt u contact op met de IND. Pas nadat u een verblijfsdocument heeft, maakt u een afspraak bij de gemeente.

Behandeltermijn van de aanvraag

U krijgt binnen 6 weken een bevestiging van uw inschrijving.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een eerste inschrijving.