Lees pagina voor

Hulp aan statushouders

Wij willen dat iedereen in de gemeente mee kan doen aan activiteiten, onderwijs kan volgen en ergens een thuis heeft. Om u, als statushouder, zo goed mogelijk te helpen, werken we samen met andere organisaties.

Wanneer bent u een statushouder?

U bent statushouder als uw asielaanvraag is goedgekeurd en u in Nederland mag wonen. U krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. U mag een opleiding volgen en/of werken in Nederland. Maar u bent ook verplicht om de Nederlandse taal te leren.

Inburgering

Om mee te kunnen doen in de samenleving, is het belangrijk dat u Nederlands leert en weet hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Dit heet inburgeren. Team Inburgering van Regio Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) helpt u daarbij. Wat doen zij?

Maatschappelijke begeleiding

Wanneer u in de gemeente Zaltbommel komt wonen dan moeten er veel dingen geregeld worden. Denk hierbij aan het aanvragen van een uitkering en het zoeken van een huisarts of school. Sociom (Deze link gaat naar een externe website) helpt u met het regelen van praktische dingen.

Bij wie moet ik precies zijn?

Weet u niet precies aan wie u een vraag moet stellen of bij wie u informatie moet halen? Neem dan contact op met Welzijn Bommelerwaard (Deze link gaat naar een externe website). Zij zorgen ervoor dat u bij de juiste persoon of organisatie terecht komt.

Wilt u samen met iemand de Nederlands taal oefenen?

Dan is misschien een taalmaatje iets voor u. Een taalmaatje is iemand met wie u kunt praten, lezen of iets anders. U oefent in gesprekken uw Nederlandse taal en leert meer over de cultuur in Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Kompas (Deze link gaat naar een externe website).

Werk en Inkomen

Werkzaak Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) helpt bij het vinden van werk en biedt inkomensondersteuning. Hebt u vragen over uw uitkering, dan kunt u contact opnemen met een werkcoach.