Lees pagina voor

Hulp aan statushouders

Wij willen dat iedereen in de gemeente mee kan doen aan activiteiten, onderwijs kan volgen en ergens een thuis heeft. Om u, als statushouder, zo goed mogelijk te helpen, werken we samen met andere organisaties.

Wanneer bent u een statushouder?

U bent statushouder als uw asielaanvraag is goedgekeurd en u in Nederland mag wonen. U krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. U mag een opleiding volgen en/of werken in Nederland. Maar u bent ook verplicht om de Nederlandse taal te leren.

Inburgering

Om mee te kunnen doen in de samenleving is het belangrijk dat u Nederlands leert en weet hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Dit heet inburgeren. De inburgeringsconsulenten van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en medewerkers van Stichting Kompas Bommelerwaard (Deze link gaat naar een externe website) helpt u daarbij. Wat doen zij?

Maatschappelijke begeleiding

Wanneer u in de gemeente Zaltbommel komt wonen moeten er veel praktische dingen geregeld worden. Denk hierbij aan het zoeken van een huisarts of een school. Stichting Kompas helpt u met het regelen van praktische dingen.

Er zijn twee wegwijs coaches werkzaam bij Kompas. Zij voeren de regie over wat er naast de inburgering speelt in een huishouden. Zij zorgen ook voor een passende match met vrijwilligers en houden nauw contact met hen over alles wat er speelt.
Statushouders worden het eerste jaar intensief begeleid door een wegwijs coach en één of meerdere vrijwillige wegwijsmaatjes. Maar ook kunnen taalmaatjes of jobmaatjes gekoppeld worden.

Alle andere statushouders kunnen met al hun vragen terecht op één van onze spreekuren:

Maandagmiddag van 13.00 – 15.00 uur in Lokaal 2, Pand 9, Van Heemstraweg-West 9 in Zaltbommel.

Contact en informatie

Weet u niet precies aan wie u een vraag moet stellen of bij wie u informatie moet halen? Neem dan contact op met de inburgeringsconsulenten via 14 0418 of mail naar info@zaltbommel.nl.

Wilt u samen met iemand de Nederlands taal oefenen?

Dan is misschien een taalmaatje iets voor u. Een taalmaatje is iemand met wie u kunt praten, lezen of iets anders. U oefent in gesprekken uw Nederlandse taal en leert meer over de cultuur in Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Kompas (Deze link gaat naar een externe website).

Werk en Inkomen

Werkzaak Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) helpt bij het vinden van werk en biedt inkomensondersteuning. Hebt u vragen over uw uitkering, dan kunt u contact opnemen met een werkcoach van Werkzaak.