Lees pagina voor

Inburgering

Komt u van buiten de EER (Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Turkije voor langere tijd naar Nederland? En bent u tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd? Dan bent u verplicht om in te burgeren en de Nederlandse taal te leren. Dit geldt ook voor geestelijken, zoals imams en predikanten. De taal leren is één van de onderdelen van de verplichte inburgering. Vreemdelingen uit de EER, Zwitserland en Turkije zijn wettelijk niet verplicht om in te burgeren. De Nederlandse taal leren is voor hen wel net zo belangrijk.
Verplicht inburgeren betekent dat u een inburgeringsexamen moet doen. Als u dat heeft gedaan, kunt u beter deelnemen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan een opleiding volgen en zo heeft u meer kans op werk.

Nieuwkomers moeten bijvoorbeeld weten:

Zelf verantwoordelijk

Een inburgeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor inburgering in de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat de gemeente geen inburgeringscursussen aanbiedt. Daarnaast moet de inburgering zelf betaald worden. U moet zelf een taalaanbieder zoeken. Deze taalaanbieder moet in het bezit zijn van het ‘blik op werk keurmerk’. Alleen dan kunt u geld lenen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor de inburgering. Aanbieders met dit keurmerk vindt u op de website van blikopwerk (Deze link gaat naar een externe website).

Meer informatie

Voor meer informatie over inburgeren en een eventueel af te sluiten lening kunt u contact opnemen met DUO via onderstaande gegevens. Ook kunt u kijken op de websitepagina van DUO over inburgeren (Deze link gaat naar een externe website) of op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Gegevens DUO

DUO - Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
Telefoonnummer: (050) 599 96 00

Aanvullende vragen

Heeft u aanvullende vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Met uw vragen kunt u ook terecht bij de Regio Rivierenland, team inburgering. Meer informatie vindt u op de website van Regio Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website).