Lees pagina voor

Inburgering

Komt u van buiten de EER (Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Turkije voor langere tijd naar Nederland? En bent u tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd? Dan bent u verplicht om in te burgeren en de Nederlandse taal te leren. Dit geldt ook voor geestelijken, zoals imams en predikanten. De taal leren is één van de onderdelen van de verplichte inburgering. Vreemdelingen uit de EER, Zwitserland en Turkije zijn wettelijk niet verplicht om in te burgeren. De Nederlandse taal leren is voor hen wel net zo belangrijk.

Verplicht inburgeren betekent dat u een inburgeringsexamen moet doen. Als u dat heeft gedaan, kunt u beter deelnemen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan een opleiding volgen en zo heeft u meer kans op werk.

Nieuwkomers moeten bijvoorbeeld weten:

Zelf verantwoordelijk

Hoe u moet inburgeren hangt er van af hoe lang u al in Nederland bent en of u asielmigrant of gezinsmigrant bent. Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel voeren samen een groot deel van de inburgering uit.

De inburgeringsconsulent is in dienst van gemeente Maasdriel maar werkt voor beide gemeenten. De gemeente werkt hierbij samen met Stichting Kompas voor de praktische begeleiding bij huisvesting en het ontdekken van de leefomgeving.

Taalonderwijs wordt aangeboden door ROC Rivor (Deze link gaat naar een externe website) . Samen met uw inburgeringsconsulent wordt bekeken welke regels voor u gelden.

Gegevens DUO

DUO - Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
Telefoonnummer: (050) 599 96 00

Contact en informatie

Algemene informatie over inburgeren vindt u op de website van DUO (Deze link gaat naar een externe website) of de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website)

Heeft u aanvullende vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen.