Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Als u voor meer dan 8 maanden naar het buitenland verhuist, dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan vanaf 5 dagen voor vertrek. Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland, dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet. 

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
  • curatoren voor onder curatele gestelden

Wie mag aangifte doen?

  • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben

Regelen?
Op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentekantoor wanneer niet iedereen op uw adres verhuist naar het buitenland.

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een verhuizing naar het buitenland.