Lees pagina voor

Voortgang werkzaamheden Schootsveld en Gisbert Schairtweg

Schootsveld

We liggen op schema met de ontgravingen in het park. Alle ontgravingen zijn uitgevoerd en de watergangen zijn nu verbreed. Aan de hoeveelheid water in de wadi’s, de groene greppels waar we water in opvangen, kon de hoge stand van de Waal teruggezien worden. Na de winter gaan we verder met de afwerking. We zaaien dan de ophogingen in zodat er een mooi grasveld komt waar we later in het jaar ook nog bloembollen gaan planten.

Een afgegraven strook langs het grasland met in de watergang een duiker

Gisbert Schairtweg

De werkzaamheden aan de Gisbert Schairtweg zijn ook aan de gang. De afsluiting van de Gisbert Schairtweg wordt verlengd tot eind mei. Dit komt doordat de werkzaamheden op een aantal dagen stil kwamen te liggen vanwege regen. Daarnaast zorgen we er tegelijkertijd voor dat de stoep opnieuw bestraat wordt. Zo kunnen we de weg goed aanleggen.

De straat Gisbert Schairtweg is nieuw bestraat met klinkers. Er liggen nog wat stapels stenen in berm en aan zijkant weg