Fase: Opstellen Ontwikkelingsvisie Beersteeg-West

Bijzonder groen gebied

De locatie Beersteeg-West is het overgangsgebied tussen het Kloosterwiel, volkstuinen en de woningen aan de Beersteeg. In het gebied is een ponyweide in driehoekvorm en het perceel van het rioolgemaal. De percelen voor de kleine huizen en het hospice bevinden zich ten zuiden van de Gamerschedijk. Ze worden omzoomd met grote bomen en een waterrijke omgeving met sloten en een poel. De huidige natuurwaarde zoveel mogelijk behouden, beschermen en indien mogelijk versterken is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkelingen in het gebied. De waardevolle natuur in dit gebied mag niet verloren gaan door de ontwikkeling.

Kaart: het gebied Beersteeg-West met daarop aangegeven waar het hospice (witte vlak tussen de pijlen rechts), de kleine huizen (de 15 witte vlakjes) en de overloopparkeerplaats (rechtsboven in de pijl) komen.

Hospice

Het bestuur van de Stichting Hospice de Samaritaan Bommelerwaard heeft het nodige onderzoek verricht en wil voor de Bommelerwaard in Zaltbommel een nieuw hospice, een ‘bijna-zoals-thuis-huis’, bouwen. Het hospice biedt ruimte aan 4 gastenkamers, gemeenschappelijke ruimtes als logeerkamer en een huiskamer.

Hospice - Groene omgeving

Een groene en rustige omgeving was bepalend voor het realiseren van hun droom. Het hospice moet een huis worden waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, aldus stichting Hospice De Samaritaan Bommelerwaard. Beersteeg-West is zo’n locatie, gelegen aan de rand van natuurgebied de Kloosterwiel.

Hospice - Het gebouw

Het gebouw moet door de huiselijke sfeer en ruimte opvallen, maar ook voldoende privacy bieden aan de gasten, hun familie en bekenden. Een sfeer die past bij kleinschalig wonen, zoals ouderen dit uit hun eigen woonsituatie kennen.
Aan de buitenkant heeft het gebouw een ingetogen uitstraling (hoofdzakelijk 1 bouwlaag) die onder andere te danken is aan de dubbele lessenaars dak, het groene dak en de buitenruimte/terrassen die overlopen in het omliggende landschap van de Beersteeg-West (landschappelijk ontwerp).

Hospice - Bereikbaarheid

Het hospice is bereikbaar vanaf de Beersteeg. Daarnaast komt er een langzaam verkeerroute vanaf het Pieterswiel.

Hospice - Parkeren

Het parkeren wordt achter het rioolgemaal van het waterschap, op eigen terrein opgelost.
Meer over het hospice leest u op de website van Stichting Hospice De Samaritaan Bommelerwaard.

Vijftien kleine huizen (Tiny Houses)

Er komen 15 kleine huizen. Het realiseren van de kleine huizen past bij onze ambities. We willen een goede mix van woningen, waarbij ook vernieuwende huisvesting zoals kleine huizen een kans krijgt.
De gemeenteraad besloot om, met respect voor de natuur, kleine huizen te ontwikkelen op Beersteeg-West. Samen met de Natuurwacht maakten we een plan voor de inrichting van het openbaar gebied. We behouden de openheid door de huizen niet tegen elkaar aan te zetten en de hoeveelheid te beperken. De huizen krijgen een natuurlijke uitstraling en worden gemaakt van natuurlijke materialen. Ze krijgen een hoogwaardige afwerking. Dit past in de kwalitatief hoogwaardig leefomgeving.

Beersteeg-West uitwerking modellenstudie tiny houses

De locatie Beersteeg-West is het overgangsgebied tussen het Kloosterwiel, volkstuinen en de woningen aan de Beersteeg. In het gebied is een ponyweide in driehoekvorm en het perceel van het rioolgemaal.
Links van het midden van de kaart ziet u de 15 kleine huizen. Zij krijgen een ontsluiting vanaf de Gamerschedijk (boven in beeld). Aan de voet van de dijk ligt het parkeerterrein voor de bewoners, deels onverhard.
Het hospice bevindt zich ten zuiden van het rioolgemaal aan de Beersteeg (op de kaart rechts van de kleine huizen), een locatie met rust en ruimte.
Een afsluitbaar overloopparkeerterrein, bereikbaar vanaf de Beersteeg, bevindt zich aan de teen van de dijk. Een deel van de huidige ponyweide wijzigen we in parkeren op gras.

Vijftien kleine huizen - Duurzaam

De kleine huizen op Beersteeg-West voldoen aan vooraf gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot materiaalgebruik, kleurstelling en afwerking. Huizen ontwikkelen we duurzaam en bij voorkeur circulair. De woningen worden energieneutraal. De kleine huizen staan op een perceel van ca. 100 m2. De bebouwde ruimte binnen bestemmingsvlak is maximaal 40 m2 (exclusief buitenruimte en terras) en inhoud maximaal 150 m3. De maximale bouwhoogte is 6 meter.

Vijftien kleine huizen - Autovrij

De wijk wordt autovrij en het parkeren wordt geregeld vanaf de Gamerschedijk. De paden in het gebied zijn het hele jaar beschikbaar en toegankelijk. Alleen in bijzondere situaties is het mogelijk met een voertuig tot de deur te komen (denk aan de hulpdiensten).

Vijftien kleine huizen - Doelgroep

Op de kavels willen we een gedeelte koopwoningen en een gedeelte huurwoningen realiseren. Er komen meer koop- dan huurwoningen. De koopwoningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. Om te garanderen dat deze groep ook de eerste aanspraak op de woningen maakt, passen we onze wachtlijst toe. Geïnteresseerden die nog geen koopwoning bezitten komen daarmee het eerste aan de beurt. De huurwoningen worden in de vrije sector verhuurd. We maken bij verkoop van de grond afspraken met de ontwikkelaar om te verzekeren dat de woningen verhuurd worden aan diegene die daar de meeste behoefte aan heeft. We doelen daarmee op de mensen die momenteel vaak tussen wal en schip landen (te weinig inkomen voor een hypotheek maar te veel inkomen voor een sociale huurwoning).

Overloopparkeerplaats

De aanleg van een overloopparkeerterrein is een opgave vanuit de perspectiefnota. Een overloopparkeerplaats is een parkeerplaats die incidenteel nodig is, te gebruiken bij evenementen en hoog water.

Er zijn 62 extra parkeerplaatsen opgenomen, waarbij we rekening houden met de natuur. De groene functie van het gebied blijft belangrijk. Met dit aantal parkeerplaatsen grijpen we in in de groene omgeving, maar nog wel op een manier die goed in te passen is. De huidige ponyweide wijzigen we in parkeren op gras.

Overloopparkeerplaats - Toegang

Het overloopparkeerterrein is alleen beschikbaar bij hoog water en bij evenementen. Er komt een toegangsbeperking tot het terrein op Beersteeg-West, bijvoorbeeld met een slagboom of een houten hekwerk.

Overloopparkeerplaats - Uitstraling

Voor de inrichting en het gebruik van het parkeerterrein kijken we naar de huidige Kindertuin, omdat dit de functie en de uitstraling heeft die we willen in de natuurlijke omgeving van Beersteeg-West. De locatie voorzien we van een verstevigde ondergrond, zodat auto’s er kunnen parkeren. Is het parkeerterrein afgesloten, dan lijkt het terrein op een grasveld, wat er nu ook ligt.

?>