Lees pagina voor

Start werkzaamheden

Het werk start in het zuidoostelijke gebied. In twee jaar wordt dit uitgevoerd. Binnen het recreatieseizoen (juli en augustus) vinden geen werkzaamheden plaats. Zo proberen we zoveel mogelijk hinder in de directe omgeving te voorkomen.
Het werk start op het moment dat de natuurvergunning en de ontgrondingsvergunning definitief en onherroepelijk zijn. Naar verwachting zal dit in het 1e kwartaal van 2023 zijn.