Lees pagina voor

Ontwerpfase

  • Gemeente stelt samen met de ontwikkelaar(s) een definitief plan op. Is in maart 2024 vastgesteld
  • Bestek wordt gemaakt.
  • Bezig met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken en het bijbehorende bestek.
  • Aanbesteding wordt gestart.