Lees pagina voor

Participatie en inspraak

Belanghebbenden en burgers betrekken bij de planvorming middels participatiebijeenkomsten.