Lees pagina voor

Vaststelling door de gemeenteraad

Na de inspraakperiode wordt het ontwerp-omgevingsplan eventueel aangepast op basis van ontvangen zienswijzen. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het omgevingsplan.

We koersen op een onherroepelijke omgevingsvergunning in week 28, 2024. Afhankelijk van of er ingediende bezwaren zijn.