Fase 6: Werkzaamheden

3 oktober 2022: Start werkzaamheden door aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers 

Vooruitlopend op start werkzaamheden worden niet gesprongen explosieven nagelopen

Vooruitlopend op deze start vinden werkzaamheden nabij de Delwijnsestraat door de firma Bodac plaats. Dit in verband met NGE's (niet gesprongen explosieven uit de tweede Wereldoorlog)

Grondwerkzaamheden

Grondwerkzaamheden voor het ophogen van het wegtracé (voorbelasting).

Zettingsperiode

Zettingsperiode. In deze periode ligt het werk zo goed als stil zodat de maximale zetting van de ondergrond gerealiseerd kan worden.

Definitieve aanleg van de verhardingen

  • Start definitieve aanleg van de verhardingen van de weg en de nieuwe rotonde
  • Bouw van de brug over de Drielse Wetering
?>