Lees pagina voor

Wouter Abee

Pasfoto van Wouter Abee
Functie
Gemeentesecretaris en Algemeen directeur
Telefoon
14 0418
E-mail
Bestuur@zaltbommel.nl

Taken

Wouter Abee is sinds 1 juni 2021 gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Zaltbommel.
Hij is het hoofd van de ambtelijke organisatie en de vaste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.
Hij geeft leiding aan de ambtenaren en zorgt voor een doelmatige en doeltreffende organisatie. 

De gemeentesecretaris woont alle vergaderingen van het college bij, ondersteunt het college bij de besluitvorming
en tekent alle besluiten van het college mee met de burgemeester. Hij adviseert en ondersteunt, samen met het
managementteam, het college bij de besluitvorming. Hij houdt ook toezicht op de uitvoering van die besluiten.
De gemeentesecretaris vormt de schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie.