Lees pagina voor

College van burgemeester en wethouders

(foto's: André Dieterman)

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders, kortweg het college. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college zorgt voor de uitvoering van landelijke wetten en regelingen en voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten. De gemeentesecretaris is geen lid van het college, maar is wel bij de vergadering aanwezig. Hij organiseert voor en adviseert aan college(leden).

Vergaderingen

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Het college bespreekt dan voorstellen die de ambtelijke organisatie heeft voorbereid. De collegevergaderingen zijn niet openbaar, de besluitenlijsten wel.

Contact met collegeleden

U kunt de collegeleden spreken over onderwerpen die tot hun taken behoren, nadat er eerst contact is geweest met een behandelend ambtenaar. Deze bekijkt eerst wat de reden is voor een gesprek. De meeste vragen, wensen en ideeën kunnen door een ambtenaar worden behandeld. Vervolgens bespreekt de ambtenaar uw verzoek met de wethouder. Daarna neemt het bestuurssecretariaat contact met u op.

Kijk ook eens op

Bestuursakkoord