Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Waalbandijk bij 3, kerktuinmuur en trap

Adres: Waalbandijk 3, Gameren

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5311 Gameren
Straat + huisnummer: Waalbandijk bij 3
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Kerkwijk, sectie P, nr. 176

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing:  30 juli 1996

Oorspronkelijke functie: kerktuinmuur + trap
Huidige functie:  dijkkeermuur + trap

Bouwjaar: 1787
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: GG/drs. L.J.H. Vroom
Datum beschrijving: 14 augustus 1995
Datum foto’s: 10 augustus 1995

Bronnen: -

Kadastrale kaart meteen zwart vakje ingetekend waar het trapje en keermuur staan, bij de Waalbandijk 3 in Gameren

Kadastrale kaart van Waalbandijk 3 in Gameren (2015)

Historie en ligging

Deze dijkmuur met dijktrap is gelegen aan de zuidzijde van de Waalbandijk, naast nr. 3.
De muur was in oorsprong tevens tuinmuur van de bij de kerk behorende grond, het voormalig kerkhof. Uit kerkrekeningen blijkt dat er al begin 18de eeuw sprake is van een muur met dijktrap: in 1723 diende Julius Willem van Rossem een rekening in voor diverse werkzaamheden waaronder ‘oude traep afgebrocken die aen den deijck leijt en op de kerkhof gaet en een wederom gemaeckt’. In 1787 werd de dijkmuur hersteld en verhoogd tot vier voet boven de dijk.
Het gedeelte van de keermuur links van de trap, aan de zijde van de Waalbandijk 3, is recent afgebroken en vervangen door een in stijl aangepast hekwerk, bestaande uit ijzeren stoeppalen met een stalen buis leuning, dat is geplaatst op een geheel nieuw gemetseld, laag bakstenen muurtje, dat aan de bovenzijde wordt afgesloten met een rollaag.

Foto van trapje en keermuur bij de Waalbandijk 3 in Gameren

Keermuur

De keermuur is opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband en wordt aan de bovenzijde afgesloten met een ezelsrug. Aan de binnenzijde bevinden zich gepleisterde steunberen.

Dijktrap

De dijktrap is opgetrokken in baksteen en telt 15 treden. De trapbomen zijn gemetseld in kruisverband en worden aan de bovenzijde afgesloten met een rollaag met vlechtingen. De trapleuning bestaat uit een I-profiel staander met ronde, stalen buis leuningen.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de esthetische kwaliteiten, gave verhoudingen en bijzondere detaillering in vormgeving en materiaalgebruik.

Cultuurhistorische criteria

a. de functie als kerkkeermuur, die tevens dienst doet als dijkwandkering.

Waalbandijk bij 3, kerktuinmuur en trap op een kaart getoond.