Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Monumenten

Heeft uw woning de status van monument? Dan zijn er strenge regels voor werkzaamheden en verbouwingen. Voor de financiering is soms subsidie, een gunstige lening of belastingaftrek mogelijk.

Soorten monumenten

Rijksbijdrage voor rijksmonumenten

De rijksbijdrage voor rijksmonumenten is een bijdrage van het rijk voor onderhoud of restauratie van rijksmonumenten. Het kan hierbij gaan om een fiscale aftrek of een zogenaamde laag rentedragende lening.

Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad stelt elk jaar een budget beschikbaar voor het verlenen van onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten. Subsidie is niet alleen mogelijk voor de kosten van een bedrijf dat u inschakelt. Ook voor de materiaalkosten die u heeft gemaakt als u zelf het onderhoud hebt gedaan, is er subsidie.

U vraagt de onderhoudssubsidie aan met het Aanvraagformulier onderhoudssubsidie monumenten (PDF, 171.8 kB). 

Vergunning voor werkzaamheden aan monumenten

Voor werkzaamheden aan monumenten, zowel aan de buitenzijde als inpandig, is vaak een omgevingsvergunning nodig. Doe hiervoor de vergunningscheck via Omgevingsloket online.

Beschermde dorps- of stadsgezichten

Bepaalde delen van een stad of dorp kunnen door hun bijzonder cultuurhistorisch karakter worden aangewezen als beschermd gezicht. Dit aanwijzen gebeurt door het Rijk of door de gemeente.

In Zaltbommel is de historische binnenstad en het Eiland van Nederhemert-Zuid aangewezen als rijksbeschermd gebied. En de oude dorpskern van Gameren als gemeentelijk beschermd gebied.
Voor werkzaamheden aan de buitenkant van gebouwen in zo’n beschermd gebied is ook vaak een omgevingsvergunning nodig. Zie de vergunningscheck via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).

Vooroverleg

Voordat u een vergunningaanvraag indient, kunt u het beste met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in Tiel contact opnemen over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. De ODR is bereikbaar op het telefoonnummer 0344 - 579 314 of per  email: info@odrivierenland.nl.

Meer informatie