Lees pagina voor

Monumenten

Heeft uw woning de status van monument? Dan zijn er regels voor werkzaamheden en verbouwingen. Voor de financiering is soms subsidie mogelijk.

Soorten monumenten

Rijksbijdrage voor rijksmonumenten

De rijksbijdrage voor rijksmonumenten is een bijdrage van het rijk voor onderhoud of restauratie van rijksmonumenten. Er is een woonhuissubsidieregeling en een instandhoudingsregeling voor niet-woonhuizen. Ook is er een subsidie voor herbestemming (haalbaarheidsonderzoek + wind- en waterdicht maken).

Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad stelt elk jaar een budget beschikbaar voor het verlenen van onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten. Subsidie is niet alleen mogelijk voor de kosten van een bedrijf dat u inschakelt. Ook voor de materiaalkosten die u heeft gemaakt als u zelf het onderhoud hebt gedaan, is er subsidie.

U vraagt de onderhoudssubsidie aan met het Aanvraagformulier onderhoudssubsidie monumenten (PDF, 171.8 kB).

Vergunning voor werkzaamheden aan monumenten

Voor werkzaamheden aan monumenten, zowel aan de buitenzijde als inpandig, is vaak een omgevingsvergunning nodig. Doe hiervoor de vergunningscheck via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Beschermde dorps- of stadsgezichten

Bepaalde delen van een stad of dorp kunnen door hun bijzonder cultuurhistorisch karakter worden aangewezen als beschermd gezicht. Dit aanwijzen gebeurt door het Rijk of door de gemeente.

In Zaltbommel is de historische binnenstad en het Eiland van Nederhemert-Zuid aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. En de oude dorpskern van Gameren als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.
Voor werkzaamheden aan de buitenkant van gebouwen in zo’n beschermd gebied is ook vaak een omgevingsvergunning nodig. Zie de vergunningscheck via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

UNESCO werelderfgoed

De Hollandse Waterlinie is door de UNESCO aangewezen als Werelderfgoed. Een deel hiervan ligt in de gemeente Zaltbommel. Het betreffende gebied is beschermd via het omgevingsplan.

Vooroverleg

Voordat u een vergunningaanvraag indient, kunt u het beste met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in Tiel contact opnemen over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. De ODR is bereikbaar op het telefoonnummer 0344 - 579 314 of per email: info@odrivierenland.nl.

Meer informatie