Lees pagina voor

Maasdijk 82, boerderij

Adres: Maasdijk 82, Nederhemert

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5317 KS Nederhemert-Noord
Straat + huisnummer: Maasdijk 82
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Kerkwijk, sectie T, nr. 965

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 10 september 1996

Oorspronkelijke functie: boerderij
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: vóór 1744
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: GG/drs. L.J.H. Vroom
Datum beschrijving: 2 september 1995
Datum foto’s: 31 augustus 1995

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van perceel Maasdijk 82 in NederhemertKadastrale kaart Maasdijk 82 in Nederhemert (2015)

Historie en ligging

Deze voormalige boerderij is gelegen aan de noordzijde van de Maasdijk (binnendijks), aan de voet van de dijk. Het achterhuis ligt grotendeels onder het dijkniveau. De linker zijgevel is gericht naar de dijk. Een bouwdatum is moeilijk te geven. Er is echter doorgaande bewoning aangetoond vanaf 1744. De boerderij is niet meer als zodanig in gebruik. Nu wordt er uitsluitend gewoond.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op een T-vormig grondplan. Het dwarsgeplaatste voorhuis staat haaks op de dijk en telt één bouwlaag en een zolder. Het achterhuis, waarvan de lange zijde evenwijdig aan de dijk loopt, bestaat uit één bouwlaag De bakstenen gevels zijn gemetseld in kruisverband. De gevels van zowel het voor- als het achterhuis zijn wit geschilderd. De linker zijgevel van het voorhuis is gepleisterd en met behulp van gravures zijn in het pleisterwerk schijnvoegen aangegeven. Langs de voorgevel en de rechter zijgevel van het voorhuis loopt een gepleisterde, wit geschilderde plint.

Foto van dijkwoning Maasdijk 82 in Nederhemert

Voorgevel

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en vijf vensterassen breed. In het midden is een brede paneeldeur geplaatst met een van glas-in-lood voorzien bovenlicht. Ter weerszijden bevinden zich twee T-vormig ingedeelde schuifvensters. De bovenlichten zijn bezet met glas-in-lood. De vensters worden gedekt met luiken. De deur en de vensters zijn geplaatst onder een strek. De verdieping bevat, vlak onder de dakrand, twee 6-ruits vensters die aan de bovenzijde scharnieren. In het dakvlak zijn drie kleine dakraampjes aangebracht.

Linker zijgevel

De linker zijgevel bevat in het voorhuis alleen op de zolderverdieping een T-vormig ingedeeld schuifvenster met een van glas-in-lood voorzien bovenlicht. In het dakvlak is een klein, verticaal gedeeld 2-ruits dakraam geplaatst. De linker zijgevel van het achterhuis bevat rechts een driedelig kozijn met in het midden een vast raam en draaiende zijlichten. Links daarvan bevindt zich een verticaal gedeeld 2-ruits venster. Geheel links drie halfcirkelvormige ijzeren stalramen. Het dakvlak bevat in het met dakpannen gedekte deel drie 4-ruits dakramen, een verticaal gedeeld 2-ruits raam en een kantelbaar dakraam. Links is een dakkapel aangebracht, onder een lessenaardak, met een draairaam voorzien van een 8-ruits roedeverdeling.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel van het voorhuis bevat op de begane grond links een ingehakt draairaam, waaronder, half onder het maaiveld, een kelderopening. Rechts is een T-vormig ingedeeld schuifvenster geplaatst onder een rollaag. Het bovenlicht is voorzien van glas-in-lood en het venster wordt gedekt met luiken. De verdieping bevat een kleiner, T-vormig ingedeeld schuifvenster met een 2-ruits bovenlicht. Aan het metselwerk is te zien dat hier oorspronkelijk een breder venster heeft gezeten. Het metselwerk langs de dakrand vertoont vlechtingen. De rechter zijgevel van het achterhuis bevat links een deur met een 4-ruits glaspaneel, onder een rollaag. Rechts daarvan bevinden zich een 6-ruits venster, eveneens onder een rollaag, en een klein, ingehakt, ongedeeld venster. Onder een opgelichte kap is ten behoeve van de woonfunctie een groot, samengesteld kozijn ingebracht, voorzien van een roedeverdeling. Geheel rechts bevindt zich nog een halfcirkelvormig ijzeren stalraam.In het dakvlak zijn vier kantelbare dakramen geplaatst.

Achtergevel

De achtergevel kent een inwendige hoek met een zogenoemd Betuws overstek. De gevel bevat, vlak onder de dakrand, een 4-ruits venster. In het terug liggende gevelvlak is links een opgeklampte deur onder een rollaag geplaatst. De opening van de deeldeuren is dichtgezet met een van roeden voorziene glaspui. De deeldeuren zijn nog aanwezig en dienen als luiken. De oorspronkelijke, dubbele deuren in de inwendige hoek zijn eveneens dichtgezet met een glaspui, voorzien van een roedeverdeling. Ook hier zijn de deuren gehandhaafd en dienen als luiken. In het dakschild is een kantelbaar dakraam toegevoegd.

Dak

Het voorhuis bevat een schilddak dat is gedekt met riet. Een gemetselde schoorsteen staat op de nok. Het achterhuis heeft eveneens een met riet gedekt schilddak, met een zogenoemd Betuws overstek aan de achterzijde. Het onderste gedeelte van het linker dakvlak, aan de zijde van de dijk, is gedekt met gesmoorde, verbeterde Hollandse pannen. Een gemetselde schoorsteen staat in het rechter dakvlak.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de esthetische kwaliteiten, gave verhoudingen en bijzondere detaillering in vormgeving en materiaalgebruik.

Stedenbouwkundige criteria

a. onderdeel van een historisch gegroeid dijklint en daarin, door de ligging aan de voet van de dijk, een beeldbepalende rol spelend.

Maasdijk 82, boerderij op een kaart getoond.